k23
Ny händelse på Kronfågel hemlighålls
KOMMENTAREN I förrgår upptäckte Livsmedelsverket en avvikelse på slakteriet Kronfågel i Valla som tydligen var så allvarlig att myndigheten kände sig tvungen att skriva en kontrollrapport. Vad hände? Det får du naturligtvis inte veta. Händelsen har sekretessbelagts. Det är patetiskt.
Så här har Livsmedelsverket maskerat kontrollraporten:
kyckling32
kyckling37
kyckling37
Hade avvikelsen något att göra med det pilotprojekt som enligt uppgift ska ha utförts denna vecka på slakteriet eller något helt annat? Vi vet inte.
LÄS OCKSÅ: Kronfågels och Livsmedelsverkets planerade pilotförsök vecka 12 bekymrar Djurens Rätt
Tanken med vårt svenska system är att journalister ska kunna granska påstådda avvikelser. Det tycks i dagsläget inte vara möjligt när det gäller Kronfågel. Det undergräver förtroendet för branschen.
Vad ska konsumenterna tro?
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.

t20