s78
Nej, Länsstyrelsen Kronoberg får inte hemlighålla Livsmedelsverkets diarienummer i djurskyddsärende
KOMMENTAREN Nyligen lämnade Länsstyrelsen Kronoberg ut en hårt sekretessbelagd handling i ett ärende om handlar om en anmälan om brister i djurskydd som en officiell veterinär, OV, upptäckt gällande djur som levererats till slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult. Till och med Livsmedelsverkets diarienummer hemlighölls. Detta för att, som det verkar, hindra journalister från att granska myndigheternas handläggning av ärendet. FoodMonitor överklagade. Kammarrätten i Jönköping lämnade igår i en dom ut diarienumret. Resten av handlingen får enligt domstolen sekretessbeläggas.
”Kammarrätten ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att Livsmedelsverkets diarienummer (16483/2020-S) lämnas ut till Håkan Frisell genom denna dom”, skriver Kammarrätten i domen.
Ärendet handlar alltså om djurskyddsbrister. OV anmälde först händelsen till Länsstyrelsen Skåne som sedan lämnade över det till Länsstyrelsen Kronoberg.
Länsstyrelsen Kronobergs omfattande och slarviga maskering av handlingen omöjliggjorde det för FoodMonitor att undersöka om överlämnandet från Livsmedelsverket varit korrekt eller att följa handläggningen av ärendet på länsstyrelsen.
Det har nu domstolen korrigerat.
Det är en oroväckande trend att länsstyrelsen till och med sekretessbelägger diarienummer i djurskyddsärenden. Det har man börjat på allvar med under de senaste två åren. FoodMonitor har tidigare överklagat beslut från bland andra Länsstyrelsen Värmland och Länsstyrelsen Stockholm och fått rätt.
LÄS OCKSÅ: Dom: Länsstyrelsen Värmland måste lämna ut Livsmedelsverkets diarienummer och kontrolldatum i djurskyddsärende till FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen Stockholm backar om Livsmedelsverkets diarienummer i djurskyddsärenden
Förra året tog länsstyrelsen emot 1 691 anmälningar om djurskyddsbrister från Livsmedelsverkets OV på landets slakterier.
Frågan är vad länsstyrelsen gör med dessa ärenden? Vi kan se att djurskyddet i landet inte blir bättre, snarare tvärtom.
Kanske är det då en strategi för länsstyrelsen att sopa ärendena under mattan och istället lägga ner energi på att motarbeta journalister?
I vilket fall som helst så anser kammarrätten att maskering av Livsmedelsverket diarienummer är att gå för långt.
HÅKAN FRISELL

t20