slIMG_0408
Nytt statligt guldregn över skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
KOMMENTAREN FoodMonitor har i många artiklar de senaste åren avslöjat brister i den verksamhet som skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB bedriver i sin anläggning i Vara. Myndigheterna har vidtagit åtskilliga åtgärder, inklusive fått viten utdömda, mot slakteriet. Trots det fortsätter Livsmedelsverket att bevilja statsstöd. Det visar på ett allvarligt systemfel.
”Livsmedelsverket beviljar Håkantorp Slakteri AB, 556879-7517, anläggning nummer 342, ansökan om statsstöd för minskning av avgift för planerad kontroll år 2021. Stödets storlek bestäms till 671 956 kronor varav 639 346 kronor avser stöd för minskning av avgift för planerad kontroll år 2021 och 32 610 kronor avser stöd för minskning av avgift för kontrollprogram år 2021”, skriver myndigheten i ett beslut förra månaden.
Här är förutsättningarna för att stödet ska betalas ut:
”1. Ansökan om stöd ska ha inkommit till Livsmedelsverket dagen före den första slaktdagen 2021.
2. Företaget åtar sig att använda stödet i enlighet med de villkor som uppställs i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2021.
3. Företaget åtar sig att betala full avgift om inte stödet används i enlighet med punkt 2 ovan.
4. Företaget åtar sig att till Livsmedelsverket lämna de uppgifter som krävs för att Livsmedelsverket ska kunna uppfylla kraven på offentliggörande och rapportering enligt förordning (EU) nummer 702/2014. Information finns på Livsmedelsverkets webbplats.
5. Företaget inte är i ekonomiska svårigheter i enlighet med artikel 2.14 i förordning (EU) nummer 702/2014. Det kan till exempel handla om konkurs eller företagsrekonstruktion.”
LÄS REGERINGENS REGLERINGSBREV FÖR LIVSMEDELSVERKET HÄR: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21428
Det saknas alltså helt krav på att skandalslakteriet, och deras leverantörer, inte bryter mot livsmedelslagen eller upprätthåller ett gott djurskydd. Inga hänsyn tas till alla förelägganden och liknande som Livsmedelsverket och länsstyrelsen riktat mot skandalslakteriet de senaste åren.
Det sänder en problematisk signal till köttindustrin.
Bättre vore om Livsmedelsverket ställde krav på att slakterier inte fick ha någon dom mot sig under ett eller flera år för att kunna komma i fråga för statsstödet. Då skulle skandalslakteriet Håkantorp Slakteri inte få något statsstöd i dagsläget.
LÄS OCKSÅ: Nya domar mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB
Det skulle ge skandalslakteriet ett incitament att inte bryta mot lagen.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverkets svarar om statsstöd till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp Slakteri ”en styggelse för Sverige” – Livsmedelsverket får ta emot kritik
LÄS OCKSÅ: Varför ger vi statsstöd till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri?
LÄS OCKSÅ: det här är Håkantorp Slakteri
Foto: FoodMonitor