gris87
Svårt skadade grisar fortsätter att ankomma Skövde Slakteri
KOMMENTAREN Något är allvarligt fel hos en eller flera leverantörer av grisar till slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde. Det fortsätter att ankomma grisar med mycket allvarliga sårskador. Den nionde april var det dags igen.
gris89”En gris med ID-nummer … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket) hade ett stort sår i lårmuskulaturen på höger bakben. Såret ser ut gammalt och är sannolikt orsakat av något vasst föremål som skadat djuret på gården. Grisen borde ha behandlats på gården eller avlivats direkt av djurskyddsskäl. Information skickas till länsstyrelsen som har ansvar för kontroll av djurskydd hos leverantörer då det kan finnas brister i rutiner kring vård av djur och vilka djur som är lämpliga att transporteras”, skriver en officiell veterinär, OV, i anmälan till Länsstyrelsen Örebro.
Det här är det fjärde fallet på kort tid med så här pass allvarliga skador som FoodMonitor fått ta del av. Finns det fler? Vi vet inte.
I alla fyra fall misstänker OV att skadorna uppkommit hos grisbonden eller grisbönderna.
På grund av den hårda sekretessen i den här typen av ärenden kan media inte ställa grisbonden eller grisbönderna till ansvar för eventuella brister. Det kan sannolikt vara en orsak till att problemen fortsätter i oförminskad takt.
Man kan också fundera på om de aktuella transportörerna har haft något ansvar för djurens lidande.
Vi vet inte heller om myndigheterna har vidtagit några åtgärder i dessa ärenden. Vi kan bara konstatera att det onödiga lidandet fortsätter.
Myndigheterna borde se till att det upphör så snart som möjligt.
Så här har grisarna sett ut i de övriga fallen:
sugga28
gris63
gris62
Så här har FoodMonitor skrivit om de tre tidigare ärendena:
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med allvarligt skadad gris som levererats till Skövde Slakteri
LÄS OCKSÅ: Gris med gammal allvarlig skada på halsen levererades till Skövde Slakteri
LÄS OCKSÅ: Gris med 20 centimeter lång och djup sårskada levererades till Skövde Slakteri
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: OV på slakterier gjorde fler anmälningar till länsstyrelsen förra året – största ökningarna på Skövde Slakteri och KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Foto: Livsmedelsverket.

t20