Livsmedelsverket förelägger Arla att rengöra ytor på anläggningen i Götene – lager med smuts ovanför riven ost – handtvätt saknade varmvatten
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20