HKScan Sweden AB döms att betala vite för slaktsnusk i Linköping
Slakteriet HK Scan Sweden AB måste betala ett vite på 75 000 kronor för slaktsnusk som Livsmedelsverket konstaterat i slakteriets anläggning i Linköping i mars. Det framgår av en dom i dagarna från Förvaltningsrätten i Uppsala. Domen kommer efter det att Livsmedelsverket gjort en ansökan.
”Förvaltningsrätten bifaller Livsmedelsverkets ansökan med diarienummer 2021/01689 och förpliktar HK Scan Sweden AB att till staten utge vite om 75 000 kronor avseende brister som konstaterades vid en kontroll vid bolagets anläggning i Linköping den 17 mars 2021”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.
Det var i januari 2021 som Livsmedelsverket förelade HK Scan Sweden AB ”att vid företagets anläggning i Linköping, med godkännandenummer 053 att senast den 14 februari 2021 vidta åtgärder som varaktigt säkerställer att utrustning för desinfektion av utrustning och verktyg med hett vatten (sterilisatorer) är i bruk under pågående verksamhet och håller en temperatur om minst plus 82 grader”.
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: kondensvatten droppade ner på slaktkroppar på HKScan – hotar med vite
Myndigheten förenade föreläggandet med ett vite om 75 000 kronor som gällde från och med den 15 februari.
Vid en uppföljande kontroll i mars ska Livsmedelsverket har konstaterat att HKScan Sweden AB brutit mot föreläggandet och myndigheten ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vitets utdömande.
”Vid kontrollen konstaterades att två sterilisatorer under pågående slakt av nötkreatur inte höll det lagstadgade temperaturkravet på +82 grader. Temperaturerna i de två berörda sterilisatorerna var 44 respektive 75 grader. Föreläggandet följs inte i och med att bolaget inte har säkerställt att all utrustning för desinfektion av utrustning och verktyg med hett vatten (sterilisatorer) som är i bruk under pågående verksamhet håller en temperatur om minst 82 grader”, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala att Livsmedelsverket uppgett.
Domstolen uppger också i domen att slakteriet inte motsatt sig vitesansökan.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om nytt utdömande av vite mot HKScan Sweden för slaktsnusk i Linköping
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av 75 000 kronor i vite mot HKScan Sweden AB för snusk med slaktkroppar
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket lägger föreläggande vid löpande vite mot HKScan
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: slaktkroppar fortsätter att kontamineras på HKScan
LÄS OCKSÅ: Smuts och förfallen inredning över nakna produkter på HKScan

t20