kDSC_0129
Skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten, Arbetsrättsgruppen och skandalbolaget D.B.M & Partner AB anmäls av konsumenter
”De har skickat fakturor på 60 000 kronor utan att åstadkomma någonting.” Så skriver en konsument i en av många anmälningar till Konsumentverket mot skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen som enligt uppgift drivs av det i år nystartade skandalbolaget D.B.M & Partner AB i Stockholm. Myndigheten är bekymrad över den skada som skandalbolaget tycks ha orsakat konsumenter.
– Det här är något som vi ser väldigt allvarligt på. Vi ser mycket brister när det berör det här bolaget, säger Daniel Eliasson som är jurist på Konsumentverket.
Konsumenter klagar bland annat på saltade fakturor.
”Företaget utger sig för att vara experter i arbetsrätt, vilket de inte är. Hittills har vi inte fått några resultat, enbart saltade fakturor”, skriver en konsument i dagarna i en anmälan.
”De lovar guld och gröna skogar och målar upp ett scenario där det är mer eller mindre garanterat kommer få ersättning av tidigare arbetsgivare. Detta stämmer inte”, skriver en annan konsument i en anmälan. Den konsumenten säger sig ha bestridit en faktura från skandalbolaget.
”… blev lovad massa saker! Men istället så har juristfirman gjort så att jag fick en skuld till dem istället för att hjälpa mig! Mycket missnöjd med juristen och kunskap! Sen så har jag sagt till två gånger att avsluta detta! Men fortsätter! Och innan de är klart så slutar den jurist jag haft precis när de är de sista kvar i arbetet! Gäller en förhandling med arbetsgivaren! Och valde dem istället för mitt fack tyvärr! Vilket som kostar mig 60 tusen kronor! Och inte gjort någonting av detta som jag blivit lovad”, skriver ytterligare en konsument i en anmälan.
Skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen och skandalbolaget D.B.M & Partner AB har nyligen avslöjats av bland andra tidningarna Expressen och Råd & Rön.
Det tycks ha fått skandalbolaget att ta ut annonser i olika medier. Så sent som igår publicerade tidningen Dagens Industri en annons om bolaget, med rubriken ”Arbetsrättsexperten genomför omfattande utbildningsprogram” som ser precis ut som en normal artikel. Tidigare har skandalbolaget köpt liknande annonser i tidningarna Dagens PS och Affärsvärlden.
Enligt Konsumentverket kan det handla om att bolaget på detta sätt försöker hamna högt i Googles sökresultat och därigenom peta ner kritiska artiklar, och att bolaget försöker förvilla konsumenter.
När en konsument går in på skandalsajten arbetsrattsexperten.se så erbjuds denne bland annat ”gratis bedömning”.
Så här kan det enligt en konsument gå till om man nappar på denna ”gratis bedömning”:
”… var i tvist med min arbetsgivare. Var orolig och hittade dem på nätet. Fri rådgivning stod det och det låter ju bra. Så jag mejlade dem och dagen efter ringer de upp mig för att höra mer om mitt ärende. Jag beskriver allt som hänt och de säger att de kan hjälpa mig. Vi bokar in dig till ett teamsmöte med en jurist sa hon jag pratade med. Om du väljer att inte gå vidare och inte anlitar oss kommer detta teamsmöte vara avgiftsfritt. Låter bra tyckte jag och vi bokade in ett möte. Jag hade samma dag ett möte meden jurist och han sa att jag måste bestämma om jag ska anlita honom eller fackförbundet. Jag behöver tänka på det sa jag och gjorde detta. Dagen efter eller maximalt två dagar efter skickar jag ett mejl till juristen att jag väljer att gå vidare med mitt fackförbund istället. Fick inget svar alls från Arbetsrättsexperten. Igår måndag 1/11 fick jag en faktura på 6 750 kronor däremot. Det var inte alls gratis som de hade sagt till mig. Ringde dem och fick till svar att jag ska mejla fakturaavdelningen, gör detta och bestrider fakturan men får inget svar alls. Ringer även juristen jag hade möte med och förklarar, han säger att kvinnan uppgett vid bokningen att teamsmötet med jurist är gratis OM jag meddelar det direkt innan mötet är slut. Detta var inte någon hon sa till mig, bara att det är gratis om jag meddelar att jag inte vill anlita dem. Det var ingen tidsfrist som gällde. Dagen efter ringer jag Konsumentverket och får höra att det finns många liknande anmälningar på dem.”
Konsumentverket har reagerat på skandalbolagets aggressiva hållning mot konsumenter.
– Bolaget hotar med Kronofogden och stämning. Det är inte den vanliga gången med påminnelse och kanske inkasso utan det är snabbt på.
Det gör konsumenter rädda?
– Särskilt när det är en juristbyrå som hotar att stämma en. Det blir ett förstärkt skrämselpåstående.
Enligt Daniel Eliasson är det i regel konsumenterna själva som tar första kontakten med bolaget.
– Det är konsumenter som söker upp dem. Man blir inlockad i ett gratis rådgivningssamtal och sedan så verkar det som att bolaget inte riktigt alla gånger är tydliga med när det övergår till att kosta pengar, säger han.
Enligt Konsumentverket tycks personerna bakom D.B.M & Partner AB snabbt byta varumärke när det blir för många anmälningar.
– De har tidigare bytt från Arbetsrättsgruppen till Arbetsrättsexperten, säger Daniel Eliasson.
Konsumentverket har nu agerat för att försöka motverka detta.
– Vi ser den risken så i det här ärendet så här yrkar vi på medverkansansvar mot två framträdande personer i bolaget så att de ska bli personligen ansvariga för överträdelser. Det gäller dels vd Johannes Merbom och dels Mikaela Olsson som har 100 procent kontroll och ägarskap över bolaget, säger Daniel Eliasson.
Konsumentverket har i ett brev daterat 2021-12-02 till informerat D.B.M & Partner AB om varför myndigheten anser att de två personerna har medverkansansvar och skriver så här:
”Mikaela Olsson genom sin roll som styrelseledamot i bolaget. Mikaela har firmateckningsrätt då firman tecknas av styrelsen. Vidare är hon verklig huvudman med full kontroll över bolaget.”
”Karl Johannes Merbom genom sin roll som extern verkställande direktör i bolaget. Som verkställande direktör har han ensam firmateckningsrätt i bolaget.”
”Mikaela Olsson och Karl Johannes Merbom får var och en anses ha sådant bestämmandeinflytande över bolagets verksamhet att de kan anses ha personligt ansvar för bristerna i marknadsföringen.”
Konsumentverket har den 2 december påtalat för bolaget vilka olika brister man upptäckt och att man vill ha svar senast den 16 december.
D.B.M & Partner AB har samma dag begärt anstånd till den 10 januari nästa år. Man tycks vilja göra en poäng av att ha anställt en före detta domare.
”Från vår sida så blir det före detta domaren och numera vid byrån heltidsanställda chefsjuristen Magnus Norström som sedan kommer att återkomma till er med svarsskrift”, skriver Johannes Merbom i ett svar till Konsumentverket.
Konsumentverket har i skriften den 2 december har bett D.B.M & Partner AB att bekräfta att vissa anmälare varit bolagets kunder. D.B.M & Partner AB hävdar emellertid sekretess och nekar till det.
Konsumentverket ifrågasätter det i ett brev till bolaget den 7 december som har rubriken ”angående vilseledande marknadsföring av juridiska tjänster”.
”Konsumentverket ställer sig frågande till varför bolaget inte kan bekräfta att de i myndighetens skrivelse namngivna konsumenterna faktiskt har varit kunder. Samtliga av dessa konsumenter har på eget initiativ inkommit med en skriftlig anmälan mot D.B.M & Partner AB. De uppger själva att de har varit i kontakt med bolaget samt att bolaget har skickat fakturor till dem. Fyra av konsumenterna har därtill bifogat bilder på de aktuella fakturorna i sina respektive anmälningar. Konsumentverket har även fått in underlag som styrker att en av dessa konsumenter har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden, där D.B.M & Partner AB står som sökande. Det ovan anförda tyder utan tvekan på att konsumenterna, i vart fall av D.B.M & Partner AB, har betraktats som kunder”, skriver myndigheten till bolaget.
”I skrivelsen anger bolaget att Konsumentverket inte får ta del av det material som myndigheten har begärt in, med förklaringen att det utgör företagshemligheter eller sekretessbelagt klientmaterial, att individerna ifråga har kontaktats och inte gett bolaget tillåtelse att häva klientsekretessen samt att myndigheten måste få ett skriftligt medgivande från respektive individ för att bolaget ska yttra sig.”
”Bolagets invändning om att materialet inte kan lämnas till myndigheten för att det utgörs av företagshemligheter eller sekretessbelagt klientmaterial saknar … betydelse eftersom allt sådant material – när det väl inkommer till myndigheten - omfattas av sekretessbestämmelserna i OSL.”
Konsumentverket har emellertid gett D.B.M & Partner AB anstånd med att yttra sig till senast den 30 december.
FoodMonitor har nått skandalbolaget D.B.M & Partner AB. Men de har hittills inte velat ge några kommentarer på telefon eller per mejl. Vd Johannes Merbom ville få frågor per mejl. Då skickade vi först fick en fråga om han vill kommentera anmälningarna till Konsumentverket och sedan en fråga om han och Mikaela Olsson vill kommentera att Konsumentverket tänker försöka hålla dem personligen ansvariga. Vi fick också ett samtal från bolaget som undrade varför vi granskade dem. Det svarade vi gärna på. Arbetsrätten inom livsmedelsbranschen är ett av de områden FoodMonitor kontinuerligt bevakar. Vi har hittills inte fått några svar på våra frågor.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen har inte lyckats få Kronofogden att fastställa betalningskrav
LÄS MER: Fler anmälningar mot skandalverksamheten Arbetsrättsexperten
Fakta:
D.B.M & Partner AB.
Bolaget uppger att Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen är deras varumärken.
Har säte i Stockholm.
Vd är Karl Johannes Merbom.
Helägare är enligt uppgift Mikaela Olsson.
Registrerades hos Bolagsverket i år.
Skickar ut fakturor och anger på dessa bland annat sajten www.arbetsratt-experten.se som länkar direkt till sajten arbetsrattsexperten.se.
Skandalbolaget tycks även driva dessa sajter:
https://arbetsrattsexpertenomdome.se
https://arbetsrattsexpertenrekrytering.se
https://arbetsrattsexpertenutbildning.se
https://arbetsrattsexpertenarbetskraftshantering.se
https://arbetsrattsexperteninfo.se
https://arbetsrattsexpertenlagar.se
https://arbetsrattsexpertenenterprise.se
Många konsumenter är påtagligt upprörda över hur skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen och skandalbolaget D.B.M & Partner AB agerar.
Här är några fler anmälningar som nått Konsumentverket:
”Orimliga priser. Vilseleder att man kan få skadestånd och massa månadslöner. Du blir lurad. Tog hjälp av dem i tro att jag skulle få hjälp med min uppsägning. Jag tycker att jag blivit orättvist behandlad av min arbetsgivare. Jag blev lovad att det va oseriöst av dom att behandla mig så och man kunde ta det som att dom ville säga upp mig på grund av personliga skäl istället för arbetsbrist. De sa att det skulle ta upp maximalt till 25 timmar. Jag tyckte att det lät dyrt men om man tar mindre timmar så är man inte seriös påstod de. Jag trodde på det de sa och hon påbörjade mitt ärende. Jag frågade om jag kunde få mailat min akt, det arbete hon lagt ner och sen om jag kunde få höra när de hade haft förhandlingarna med min arbetsgivares förhandlare. Det kunde jag inte alls få ta del av det är byråns sa hon då. Jag frågade om rättshjälp men det jobbade de inte heller med. Förhandlingarna som hon påstår att de haft, jag är ovetandes, de har inte lett någonstans. Jag har blivit fakturerad 52 875 kronor för det och sen ville de ha ytterligare 45 000 kronor för att skriva en stämningsansökan. Om sen motparten svarar i ärendet så kostar det mer pengar... . Jag har nu en advokat som ska skicka in stämningsansökan och hanterar 3-5 timmar för det vilket är 11 250 kronor stället för 45 000 kronor. Jag har blivit lurad och vilseledd. Har betalat 27 000 kronor som jag krävt tillbaka av juristbyrån. Har 25 875 kronor kvar som jag inte tänker betala. Jag kommer strida mot företaget. Andra har också blivit lurade. Ägaren är sedan tidigare insatt i gamla företaget RIVE som är omtalat. Bifogar en del av fakturan där man ser hur de tagit betalt för 9.5 timmar redan första dagen. Då va första samtalet 16.30 med dom och de påstår ha arbetat 9.5 timmar redan den dagen. Då betyder det att de jobbat fram till 2 på natten. Jag har påtalat det men då säger de att det har ingen betydelse hur tiden är satt.”
”Jag kräver tillbaka alla mina pengar då jag anser att de har vilselett mig in i detta. Jag har haft ett möte med juristen … 2021-11-09 och har inte hunnit skicka in någon som helst dokumentation, eller har underlag. Jag anser att man inte kan påbörja ett ärende om man inte har underlag för det! Har nu fått kontakt med flera som blivit lurade av just detta bolag, så fler har skickat in anmälan på dem. Att betala 39 375 kronor för något som juristen påstår ha gjort utan mina uppgifter och underlag är högst orimligt. Jag betalade pengarna då jag trott på hans sätt att arbeta, men har nu i efterhand fått veta att de lurar folk. Företaget granskas av SVT Plus just nu och Kronofogden tar ärendet och lägger ner det. Konsumentverkets jurister har startat en utredning. Så jag önskar att jag kan få mina pengar tillbaka som jag kan lägga på en advokat som dessutom tar bara runt 5 timmar för ett ärende med förhandling.”
”Arbetsrättsexperten är det nya namnet på den minst sagt skandalomsusade juridiska byrån Rive, som toppade ARN:s svarta lista förra året, blev stämda av Konsumentverket och nu har försatts i konkurs. Ägarna har nu startat upp en ny verksamhet under namnet Arbetsrättsexperten. Denna byrå har redan blivit omskriven på sajten Flashback, där många uttrycker sig synnerligen negativt. Om man googlar på "Arbetsrättsexperten Flashback" hamnar man alltså sannolikt på en sajt som innehåller kritik mot Arbetsrättsexperten. För att hindra folk från att se detta har Arbetsrättsexperten släppt flera pressreleaser där de påstår att de företrätt flera klienter som lidit av just flashbacks, blivit avskedade och där Arbetsrättsexperten lyckats få till miljonskadestånd. Detta är naturligtvis rena lögner och enligt min mening borde denna typ av marknadsföring förbjudas. Detta företag har vid ett flertal tillfällen utnyttjat svaga parter(till exempel folk som blivit avskedade eller uppsagda) och lurat dem på stora belopp. … Även om ni inte vidtar några åtgärder i detta fall kommer jag att fortsätta påtala när detta företag agerar på ett i mitt tycke omoraliskt eller olagligt sätt. Jag anser att ni bör lägga ner stora resurser på att kartlägga och vidta åtgärder mot detta ett av Sveriges absolut värsta skurkföretag. Jag hyser inga som helst tvivel om att anmälningarna mot företaget och dess metoder redan har börjat komma in till er och det är önskvärt att ni agerar snabbt, med till exempel förbudsförelägganden, information på er webbsida etcetera”
”Sökte jurist specialiserad på arbetsrätt, hittade Arbetsrättsgruppen på nätet. 20 minuter gratis rådgivning där de lovade hjälp som skulle ta maximalt 20 timmar med timpris 2 250 kronor. Skickade in mitt material och fick snabbt två fakturor på 10 000 kronor respektive nästan 30 000 kronor. När jag bad att få se vad de gjort så svarade de att det skulle kosta extra. Nar jag påpekade att de nu debiterat 20 timmar så blev de påstridiga, ringde x flera och skickade mail med otydliga formuleringar. När jag sedan sökte på nätet så såg jag att de tidigare hette RiVe och att de gick i konkurs tidigare i år efter att ha dömts till miljonvite och finns på Råd och Röns svarta lista. När jag skrev till dem att jag inte kände mig trygg och ville avsluta så skickade de min sista faktura till Kronofogden trots att jag bestridit den.”
”Lovade mig en snabb lösning 2-4 veckor, skulle leda till förlikning och avgångsvederlag enligt … . Han själv skulle företräda mig med ett biträde. Istället blev det en … som tog mitt ärende. Efter första mötet började fakturorna droppa in. Enligt min advokat på … (en advokatfirma som inte har med skandalbolaget att göra /red) var det fullständigt oskäliga. Han betala över 29 000 kronor innan jag förstod att jag blev blåst.”
”Behövde en jurist på grund av att det skulle ske en omorganisering på mitt arbete. Googlade omorganisation, kom då in på deras sida där det stod gratis rådgivning. Ringde och fick tala med en person som kändes trovärdig och trygg. Jag fick berätta om mitt ärende och det skulle inte vara några problem. Sådana här ärenden var de specialister på. Försäkrade mig om att detta skulle ta cirka 8-15 arbetstimmar och jag skulle få minst 8 till 12 månader betalt av min arbetsgivare. Han uppgav timpris utan moms. Tog kreditupplysning utan att fråga Bokade upp mig på ett FaceTime samtal. Sen var allt i rullning och fakturorna trillade in. Notan slutade på 52 314 kronor utan en färdig eller avslutad förhandling med min arbetsgivare. Jag var tvungen att avsluta med Arbetsrättsgruppen vill inte ens tänka på vad notan hade hamnat på. Min sambo som är HR koordinator fick fortsätta förhandlingarna med min arbetsgivare och avsluta.”
”Jag har blivit felaktigt uppsagd på min arbetsplats och behövde ett juridiskt ombud för att hjälpa mig. Jag hade ett webbmöte med ARJ där de talade om att jag hade rätt till ersättning, att det skulle ta cirka 15-25 arbetstimmar och de skulle sköta förhandlingen. Efter ett par dagar dimper en otydlig faktura ner på 36 000 kronor. Jag fick panikångest, grät i flera dagar och mejlade samt ringde, och ville inte betala. Försökte göra allt för att de skulle avbryta. Betalade efter påtryckningar under protest. Fick ingen återkoppling i ärendet, och de påstod att de tagit kontakt med arbetsplatsen och väntade på svar från deras ombud som skulle höra av sig inom några dagar. Då kom det en till faktura på cirka 5 000 kronor som jag förklarade att jag vägrade betala tills mitt ärende var avslutat, och de gick med på det. Nu har det varit knäpptyst sedan dess. Jag har gång på gång begärt att de ska skicka vad som är gjort hittills i form av en klientmapp, lista eller skriftlig förklaring eller liknande för att jag ska kunna jämföra med fakturan jag betalade under protest, men de vägrar skicka något och hänvisar till sin policy. Jag hade skickat allt material och bevisning i ärendet i kronologisk ordning, så för mig var det orimligt att fakturan skulle vara så hög när jag redan gjort allt förarbete. Sista gången de hörde av sig var 2021-10-28 då denna … ville ringa och förklara, vilket jag sagt att jag vill ha skriftligt via mejl eller sms för att kunna läsa i lugn och ro utan att börja gråta, och för att inte bli omkullpratad.”
”Kontaktade de för att jag ligger i en konflikt med företaget. Vi hade en muntlig överenskommelse att de skulle ta mitt fall. Efter första omgången så fick jag en faktura på 39 375 kronor. Jag tyckte att den var saftig men tog och betalade den ändå utan att ifrågasätta något. Sen försökte jag kontakta advokaten flera gånger via mail och telefon under en hel vecka men det gick inte att få tag på honom och han svarade inte på mina mail heller. När jag sen fick kontakt med växeln på måndag veckan efter så blev jag uppringd av en annan advokat klockan 8 på kvällen som informerar mig att den advokaten jag hade, slutade på deras byrå för en vecka sen. Men undertiden dyker det upp en faktura till på 18 563 kronor. Så nu har jag försökt få kontakt med den "nya" advokaten men han svarar inte heller på mina mail eller telefon. Skickade sista mailet idag och krävde att de skulle makulera sista fakturan och att jag inte ville ha de längre som mina ombud, men fick inte något svar på det mailet heller, som vanligt ... ringde växeln och hon sa att någon kommer kontakta mig snart... .”
”Har anställt en juridisk firma att hjälpa mig med mitt uppsägningsavtal med arbetsgivaren. Deras tjänster var felaktiga trots jag har sagt till honom att göra vad det måste vara gjort. Och han har nästan gjort nästan ingenting som det var rätt Tjänsterna var inte uppfyllda och faktura har redan skickat till mig och lovat att det kommer inte mer att betala. Även idag han har inte gjort allt som det ska. Nu de ringer varannan dag och hotar mig med inkasso och kronofogden om jag inte betalar faktura.”
”Vi blev tillsagda att de skulle hjälpa oss i att driva vår felaktiga uppsägning. Det jag saknade var öppenhet och tydlighet. Vilka argument fann de som vartill juridisk grund för att kunna strida för vår rätt? De undanhöll processens gång alltså vad de gör eller hade gjort i ärendet och en dag det vill säga efter cirka 1 vecka då fick jag en faktura på ett oskäligt belopp som inte hade kommunicerats till oss. Jag tror heller inte att de gjort någonting i själva verket. Jag betalar självfallet för tjänster som jag beställt men inte för sådan som jag inte beställt. De vilseleder och för med osanning. Det är tydligt när jag har mejlat och ringt med dem. De ringer inte upp när de säger att de ska, varför känslan av att de är oseriösa blir klart.”
”Jag kom i slutet på augusti in i en process med min arbetsgivare. Med hjälp av mitt fackliga ombud gick jag in i en uppsägningsförhandling. Jag ville ha en "second opinion" från en specialist i arbetsrätt och sökte på internet. Jag fastnade för Arbetsrättsexperten och deras erbjudande med "Gratis bedömning". Blev kontaktad av en kvinna som sände SMS med att utge sig för att vara jurist; "… , Jurist, Arbetsrättsexperten". Jag hade samtal med henne den 3 september och hon tyckte att mitt fall var solklart och borde ge mycket bättre överenskommelse än vad jag hade fått och att hon jag enkelt skulle få hjälp med hennes kunniga "bulldogar" som skulle kunna förhandla effektivt med min arbetsgivare. Jag följde hennes rekommendation och bokade in ett möte samma kväll, med några av hennes duktiga jurister/ "bulldogar". Jag blev kontaktad av … och … . Vi hade möte i cirka 1 timme och de skulle kontakta min arbetsgivare och nu vara mitt ombud istället. De meddelade kostnad per timme 2 250 kronor och att de alltid skulle vara 2 personer i detta arbete per timme. Härefter har … haft kontakt med min arbetsgivare, hade ett första möte utan min närvaro, sedan möte med förhandling då jag var med i bakgrunden. En ytterligare person var involverad i mitt möte med arbetsgivaren; … och … i bakgrunden ("chefsjurist"). Alla dessa personer ärnyblivna jurister och ingår i samma klan som RiVe Juridiska byrå. OBS: DBM & Partners AB, är ett av ett flertal företag och "varumärken", som bedriver denna högst tveksamma och oärliga bluffverksamhet. … Den första fakturan blev en total överraskning och har flera oskäliga punkter. De tar betalt enbart för att lägga upp mig som kund!! Jag hade flera frågor kring fakturan, som jag sände mail om, men … ringde istället och gav mycket knapphändiga svar. Efter ett tags mail och teleforn så bestred jag fakturan som helhet till dem. Har även betalt dem knappt hälften av summan vad jag anser skäligt. Jag fick sedan hot om Kronofogden, via sms, mail och en ny faktura med röd stämpel. Jag bestred igen fakturan till dem. Igår 14 oktober fick jag brev från Kronofogden!!! Den har jag bestridit och pratat med Kronofogden om … .”
”Jag hittade Arbetsrattsgruppen på nätet, där det stod man får gratis rådgivning 1 timme. Blev uppringd av dem o dem bad mig om ett möte över nätet. Klickade in på mötet och pratade om mitt ärende, sen skickade dem sina kontaktuppgifter till mig. Jag blev lovad juridisk hjälp och att få inkomma med protokoll från möten med mera för bedömning, kostnads fritt inom första timmen. Efter ytterligare någon dag när jag försökte få kontakt med personen som kontaktat mig, inte fanns och har slutat, började jag ana misstankar. Skickade in protokoll, sen kom det en bluff-faktura från dem som jag har polisanmält, samt bestridit till företaget. Nu hotar de mig med att lämna fakturan till Kronofogden. Jag fick upplysning från en annan juristfirma att dem är opålitliga samt att det har startat en fb grupp mot dessa bluff-företag. Det var där på fb, det stod att man skulle även anmäla till er. Min faktura kommer från Arbetsrättsexperten … .”
”Jag har haft problem på jobbet jag letade efter en arbetsrätt Advocat Jag googlade ock kontakt med hittade de och när jag pratade med henne hon sa att hon kan vara mitt Advocat och de företaget?: skulle vara fri rådgivning jag berättade mitt problem hon sa att hon kan vara min advokat: och jag sa ok, hon sa att det skulle kosta ungefär 15 000 kronor för jobbet och jag sa ok men 3 faktura total 53 000 kronor och jobbet har även inte börjat på riktigt och kollade sen hon ingen Advocat men jurist och visste inte vad är skillnad Och när jag fick fakturan det skulle betalas dan efter inte även en månad och de ringer varje dag och jag måste beta annars jag kommer att betala ränta Jag är förvirrad jag skrev bara på fullmakt och fick till fullmakt som jag har inte skrivit på jag vet ej vad jag ska göra nu”
”Jag kontaktade Arbetsrattsgruppen för hjälp angående arbetsrätt. Via mail som jag har skulle det ta maximalt 15-20 timmarsarbete med ärendet. Han skulle hjälpa mig med. Även på telefon sa … från Arbetsrättsgruppen att det skulle bli en kostnad kring maximalt 40 000 kronor. När första fakturan kom 19/7 med tio dagars förfallodatum på 31 938 kronor betaldes den in direkt, trots att … inte haft möte med min chef än.. Sen har det kommit tre fakturor till på kort tid 11 813 kronor 30/7 14 063 kronor 31/7 Idag öppnade jag en till faktura datum 9/8 på 12 375 kronor. Vi har inte haft något möte med min chef än & inget nytt har kommit till i ärendet sedanförsta fakturan betalts, ändå har det kommit in tre nya. Vi har mailat & pratat med … på Arbetsrättsgruppen idag att vi ska bestrida samtliga fakturor. För vilseledande prisinformation då dessa summor inte alls är vad vi pratat om tidigare.”
Har du uppgifter om Arbetsrättsexperten, Arbetsrättsgruppen eller D.B.M & Partner AB? Skriv gärna en rad till redaktionen @foodmonitor.se.