Så många ärenden med högdräktiga/nyförlösta djur på slakterier anmälde Livsmedelsverket till länsstyrelsen första halvåret i år
LEDARSTICK När högdräktiga eller nyförlösta djur påträffas på slakterier är det ett underbetyg till hela köttindustrin. FoodMonitor bevakar kontinuerligt den typen av ärenden som utgör en värdefull indikator på djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren. Under första halvåret i år upptäckte officiella veterinärer, OV, 111 sådana ärenden och anmälde dessa till länsstyrelsen. FoodMonitor har granskat de färska siffrorna från Livsmedelsverket.
Enskilt flest ärenden, 25 stycken, gällde primärproducenter i Västra Götalands län. Ärendet med flest berörda djur, 15 stycken får, gällde en primärproducent på Gotland.
Totalt gällde 100 av ärendena nötkreatur, 10 ärenden gällde får och ett ärende gällde gris.
Här är några exempel på ärenden den senaste tiden som OV anmält till länsstyrelsen (samtliga citat är ur anmälningarna /red):
HKScan68
2022-07-04 på HKScan Sweden AB i Linköping – ”I samband med köttbesiktningen på HKScan i Linköping den 4 juli 2022 hittades ett stort foster i livmodern på ovan angivna djur. Fostret var ungefär 88 centimeter lång och hade full, normal kroppsbehåring. Sex av de totalt åtta framtänderna hade genombrutit tandköttet, och övriga två var nära att bryta igenom. … Bifogat finns även intransportsedel och djurägarförsäkran gällande berört djur. Under de sista veckorna innan förlossningen förändras behåringen från korta strån till normal kalvpäls och framtänderna bryter igenom tandköttet. Fostret är också stort i slutet av dräktigheten. Med en längd på 85-100 centimeter borde kalven vara i sista veckorna innan kalvning, med hänsyn taget till rasvariation då mjölkraskalvar generellt sett är mindre vid födseln än köttraskalvar. Kor är dräktiga 280 +/- 10 dagar. Köttdjur eventuellt cirka 4-5 dagar längre. Det är inte tillåtet att transportera djur till slakt med mindre än 28 dagar kvar till kalvning. Jag skickar denna information till länsstyrelsen för vidare utredning pga. misstanke om transport av högdräktigt djur med mindre än 28 dagar kvar till kalvning.”
KLS89
2022-06-22 på KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors – ”Vid besiktning efter slakt den 22 juni 2022 påträffades en högdräktig ko. Vid besiktning före slakt var djuret utan anmärkning. Fostret var 86 centimeter från hjässan till svansroten. Framtänderna var genombrutna ur tandköttet och pälsen var välutvecklad. Undertecknad var inte med vid urtag av fostret, men identitet är styrkt genom information från slakteriet och officiell assistenten på plats. Enligt ovanstående uppgifter talar fostret längd, behåring samt genombrutna framtänder för att det är mindre än 28 dygn till beräknade förlossning. Min bedömning att transport i senare delen av dräktighet kan utsätta djuret för onödigt stress.”
HKScan97
2022-06-21 på HKScan Sweden AB i Kalmar – ”I samband med köttbesiktningen på HKScan i Linköping den 21 juni 2022 hittades ett stort foster i livmodern på ovan angivna djur. Fostret var ungefär 85 centimeter lång och hade full, normal kroppsbehåring. Fyra av de totalt åtta framtänderna hade genombrutit tandköttet. … Bifogat finns även intransportsedel och djurägarförsäkran gällande berört djur. Under de sista veckorna innan förlossningen förändras behåringen från korta strån till normal kalvpäls och framtänderna bryter igenom tandköttet. Fostret är också stort i slutet av dräktigheten. Med en längd på 85-100 centimeter borde kalven vara i sista veckorna innan kalvning, med hänsyn taget till rasvariation då mjölkraskalvar generellt sett är mindre vid födseln än köttraskalvar. Kor är dräktiga 280 +/- 10 dagar. Köttdjur eventuellt cirka 4-5 dagar längre. Det är inte tillåtet att transportera djur till slakt med mindre än 28 dagar kvar till kalvning. Jag skickar denna information till länsstyrelsen för vidare utredning på grund av misstanke om transport av högdräktigt djur med mindre än 28 dagar kvar till kalvning.”
KLS39
2022-06-21 på KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors – ”Vid besiktning efter slakt den 21 juni 2022 påträffades en högdräktig ko. Vid besiktning före slakt var djuret utan anmärkning. Fostret var 89 centimeter från hjässan till svansroten. Framtänderna var genombrutna ur tandköttet och pälsen var välutvecklad. Undertecknad var inte med vid urtag av fostret, men identitet är styrkt genom information från slakteriet och officiell assistenten på plats. Enligt ovanstående uppgifter talar fostret längd, behåring samt genombrutna framtänder för att det är mindre än 28 dygn till beräknade förlossning. Min bedömning att transport i senare delen av dräktighet kan utsätta djuret för onödigt stress.”
lamm82
2022-06-16 – Tvillingfoster av lamm påträffade på Lindegrens Slakteri
Slakteri21
2022-06-11 – Misstänkt högdräktig ko påträffad på Skövde Slakteri
HKScan38
2022-06-09 på HKScan Sweden AB i Linköping – ”I samband med köttbesiktning den 9 juni 2022 hittades en fullt utvecklad kalv i livmodern på ovan angivna djur. Kalven var cirka 95 centimeter lång och hade full, normal kroppsbehåring. … Sex av de totalt åtta framtänderna hade genombrutit tandköttet. Under de sista veckorna innan förlossningen förändras behåringen från korta strån till normal kalvpäls och framtänderna bryter igenom tandköttet. Fostret är också stort i slutet av dräktigheten. Med en längd på 85-100 centimeter är sannolikt kalven i de sista veckorna innan kalvning, med hänsyn taget till rasvariation då mjölkraskalvar generellt sett är mindre vid födseln än köttraskalvar. Kor är dräktiga 280 +/- 10 dagar. Köttdjur eventuellt cirka 4-5 dagar längre. I slutet av dräktigheten luckras fogarna i bäckenet upp inför kalvningen (såsom vid foglossning hos människa), vilket gör bäckenet mindre stabilt. Detta kan göra det svårare för djuret att hålla balansen under transporten och kan medföra smärta. Hos högdräktiga djur kan stress i samband med transport leda till att förlossningen startar. Det är därför inte tillåtet att transportera nötkreatur med mindre än 28 dagar kvar till kalvning. Jag skickar denna information till länsstyrelsen för vidare utredning på grund av misstanke om transport av högdräktigt djur med mindre än 28 dagar kvar till kalvning.”
kalv73
2022-05-23 – Misstänkt högdräktig ko påträffad på Ello i Lammhult Slakt AB
kalv63
2022-04-10 – Livsmedelsverket upptäckte inte att ko var högdräktig innan slakt
kalv28
2022-04-02 – Misstänkt högdräktig ko på Lövsta Kött
h89
2022-03-22 – Tvillingar från misstänkt högdräktig ko påträffade på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Antalet högdräktiga har legat på ungefär samma nivå när det gäller antalet de senaste åren. Trenden har varit svagt nedåtgående. Men om den nuvarande takten med antal ärenden står i sig kan det i år bli en försämring jämfört med föregående år. Tiden får utvisa.
h23
LÄS MER: Något färre ärenden med högdräktiga och nyförlösta på slakterier förra året
Förekomst av högdräktiga och nyförlösta djur på slakterier är psykiskt påfrestande för personal både på Livsmedelsverket och på de aktuella slakterierna.
Industrin och myndigheterna borde göra mer för att komma till rätta med problemet.
För att det ska ske behövs ett tryck från allmänheten och att politiker tar tag i frågan.
HÅKAN FRISELL
Så såg fördelningen av ärenden ut under perioden från och med 2022-01-01 till och med 2022-06-30 (källa: Livsmedelsverket):
Motpart
Datum
Djurslag
Antal
Klassificering
Länsstyrelsen i Blekinge län
2022-05-19
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Dalarna
2022-05-02
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Dalarna
2022-03-29
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Dalarna
2022-01-18
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gotlands län
2022-02-21
Får
15
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gotlands län
2022-04-26
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gotlands län
2022-02-04
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gotlands län
2022-01-25
Nötkreatur
5
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gotlands län
2022-04-21
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gävleborg
2022-06-16
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gävleborg
2022-02-15
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gävleborg
2022-06-20
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gävleborg
2022-04-13
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Gävleborg
2022-01-20
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-04-27
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-02-03
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-01-13
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-01-27
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-02-01
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-03-15
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-02-23
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Hallands län
2022-03-03
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jämtlands län
2022-06-15
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-06-13
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-01-04
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-01-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-03-09
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-03-15
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-05-05
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-06-07
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Jönköping
2022-02-01
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kalmar
2022-02-21
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kalmar
2022-06-21
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kalmar
2022-03-14
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kalmar
2022-01-03
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kalmar
2022-01-12
Nötkreatur
4
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-06-14
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-02-08
Får
4
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-03-21
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-03-28
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-05-13
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-02-28
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-02-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Kronoberg
2022-03-03
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-03-31
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-01-19
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-03-25
Slaktsvin
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-01-20
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-05-02
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-05-17
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-04-08
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-01-03
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-01-10
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-02-01
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-02-02
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-03-08
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Skåne
2022-04-28
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Stockholm
2022-01-17
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Stockholm
2022-01-18
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Stockholm
2022-01-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Södermanland
2022-01-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Södermanland
2022-05-24
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Uppsala
2022-03-08
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Uppsala
2022-02-28
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Uppsala
2022-04-19
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-03-07
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-05-20
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-03-03
Nötkreatur
4
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-06-29
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-02-24
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Värmland
2022-03-09
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västerbotten
2022-06-22
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västerbotten
2022-05-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-06-21
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-06-22
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-06-27
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-03-29
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-04-04
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-05-31
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-02-10
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-02-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-02-07
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-02-09
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-27
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-04
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-04-06
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-24
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-04-25
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-24
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-10
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-01-10
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-03-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-03-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-04-22
Får
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-05-27
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-06-10
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västergötland
2022-06-09
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västernorrland
2022-05-17
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västmanlands län
2022-01-10
Nötkreatur
2
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Västmanlands län
2022-03-29
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Örebro
2022-02-01
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Örebro
2022-03-16
Får
4
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-03-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-03-01
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-05-23
Får
3
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-06-02
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-01-17
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-05-05
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-04-11
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Länsstyrelsen i Östergötland
2022-01-19
Nötkreatur
1
Högdräktiga djur/nyförlösta djur
Foto: Livsmedelsverket.

t20