aIMG_2634
Konsumentverket kritiserar Dagens Industri
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har tidningen Dagens Industri ägnat sig åt att locka in konsumenter i prenumerationsfällor. Anmälningarna mot Dagens Industri har varit många de senaste åren. Nu riktar Konsumentverket allvarlig kritik mot tidningen.
”Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete uppmärksammat ett stort antal anmälningar gällande prenumerationer som tillhandahålls via webbplatsen www.di.se. Konsumentverket anser att Dagens Industri Aktiebolag (DI) är ansvarigt för den aktuella marknadsföringsåtgärden. Anmälningarna som Konsumentverket fått in gäller primärt konsumenter som trott att de tagit del av erbjudanden avseende provprenumerationer till mycket förmånliga priser. Dock har de i samband med detta omedvetet blivit bundna till en tillsvidareprenumeration med en bindningstid på ett år och till ett betydligt högre pris”, skriver myndigheten denna vecka i ett brev till Dagens Industri.
”Förutom det ovan nämnda så gäller anmälningarna även att konsumenter blir kontaktade upprepade gånger via telefon och sms-meddelanden trots att man på olika vis uppgett att man inte vill bli kontaktad mer. Av anmälningarna framgår till exempel att konsumenter bett bolaget ska ta bort deras kontaktuppgifter när man blivit uppringd samt att konsumenter skickat ett ”stopp” meddelande för att avregistrera sig från sms-meddelanden men att upprepad kontakt tagits av bolaget ändå.”
Konsumentverket kräver att Dagens Industri svarar på kritiken senast den 18 oktober.
Dagens Industris agerande mot konsumenter har varit bedrövligt under en lång tid. Att som det tycks medvetet lura in konsumenter i prenumerationer de inte vill ha är under all kritik. Tidningen borde betala tillbaka alla pengar de roffat åt sig på det här sättet.
FoodMonitor har tidigare gett rådet att undvika att prenumerera på Dagens Industri. Det rådet gäller fortfarande.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Prenumerera inte på Dagens Industri
LÄS OCKSÅ: Konsument: Dagens Industri alltför angelägna om att sälja prenumeration
LÄS OCKSÅ: Anmälan: DI frågade var konsument arbetade – denne fastnade sedan i ett företagsabonnemang som inte gick att ångra
LÄS OCKSÅ: Bonnier beter sig fortfarande illa mot konsumenter