d2023-04-21
Veterinärer i beredskap på Distriktsveterinärerna pressas till att begå brott
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har veterinärer i beredskap hos Distriktsveterinärerna larmat om oacceptabla arbetsförhållanden. Man berättar i 74 interna anmälningar enbart under förra året om att man bland annat är så slutkörda att man till och med somnar vid ratten – och medger samtidigt brott.
”Nickade till vid ratten på E4 på vägen hem”, skriver en veterinär i en anmälan.
Så här står det i några andra anmälningar:
”Somnat vid ratten”
”Somnat bakom ratten”
”Nära att somna i bilen på väg hem från jourresa”
”Nära att somna två gånger under sen hemresa (tog 70 minuter)”
”Somnade aldrig helt, men vinglade nog både till höger och vänster i körbanan och va glad att det var tidigt på morgonen och därmed lite trafik”
”Jag var en fara för mig själv och andra i trafiken”
”Jourresa nattetid, utdraget besök klockan 23-05. Under hemresan vaknar jag tvärt upp och tror initialt att jag kört av vägen. Har dock stannat och stängt av bilen på en parkeringsficka i mötande färdriktning, har dock inget minne av att jag stannat bilen. Befinner mig endast cirka 4 kilometer från hembostaden när detta händer.”
”Höll på somnade vid ratten x flera”
”Otillräcklig förmåga till bilkörning”
Om man hårdrar det så handlar det alltså i ett antal fall om erkännanden av brott.
I Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 1 § slås fast att ”fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt”.
Påföljden regleras av den första paragrafen i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott – alltså vårdslöshet i trafik.
Samtidigt har brotten naturligtvis skett för att veterinärerna i beredskap vill göra sitt yttersta för att hjälpa djur i kris.
Men det är oförsvarligt att de utsätter sig själva och allmänheten för oacceptabla risker när de sitter och kör bil så trötta att de inte vet vad de gör eller till och med somnar bakom ratten.
Ledningen på Distriktsveterinärerna har under en längre tid känt till detta och låtit det fortgå. Det är chockerade.
Man har det senaste året förvisso vidtagit åtgärder som att införa en så kallad chef i beredskap, CiB, som ska stödja veterinärerna i beredskap och en speciell telefontjänst som kallas för 9900 som fördelar uppdragen till veterinärer i beredskap. Men det har fungerat mycket dåligt i vissa fall. Det tycks istället ha varit så att Distriktsveterinärerna upprepade gånger använt dessa funktioner för att ytterligare pressa de veterinärer som arbetar i beredskap.
”Jag sa igen att jag är supertrött, sovit i typ 3 timmar efter att jag upprepade gånger sagt att jag är för trött för att jobba. CiB svarade då "det är minst dåligt om du åker på denna" av veterinärerna runt området. Sedan sade CiB även "sätt dig upp i sängen nu så du vaknar till lite … helt oacceptabelt av CiB att uttala sig så”, skriver en veterinär.
Veterinärer i beredskap på Distriktsveterinärerna uppger att de bland annat ”jobbat 08:00-03:15 utan rast”, jobbat ”långt arbetspass > 20 timmar” och jobbat ”beredskap … 67 timmar i sträck”.
Distriktsveterinärerna borde omgående se till att rovdriften av veterinärer i beredskap upphör. Om inte det sker borde Jordbruksverket, som Distriktsveterinärerna är en del av, sätta ner foten.
Eller måste det inträffa en allvarlig olycka för att en ändring ska komma till stånd?
Jordbruksverkets interna revision uppger att man inte ens kände till missförhållandena vilket i sig är uppseendeväckande, men det gör man i alla fall nu.
Kanske någon borde tala om för gd vad som hänt?
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Veterinärer i beredskap på Distriktsveterinärerna så slutkörda att de somnar bakom ratten
LÄS MER: Distriktsveterinärernas chef kommenterar uppgifter från skyddsombud – och interna anmälningar från veterinärer

t20