gris2023-10-02
Blind gris transporterades olagligen till slakt på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en blid gris i samband med levandedjursbesiktning av slaktsvin. OV anser att grisen olagligen transporterats till slakteriet.
”Den officiella veterinärs bedömning från Livsmedelsverket är att djuret kan ha större risk för stress under transport, för att dricka vatten och/eller äta på slakteriet”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland.
”Djur som är blinda på båda ögonen får inte transporteras.”
Så säger lagen (källa: Livsmedelsverket):
”Enligt L5: 6 kap. 7 § Djur som inte kan gå in i ett lastutrymme av egen kraft eller röra sig själva utan smärta, eller som i övrigt riskerar att orsakas ytterligare lidande av transporten, får inte transporteras.”
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella leverantören.
/FoodMonitor
LÄS MER: Helt blind ko transporterades till KLS Ugglarps i Dalsjöfors
LÄS MER: Ko med helt förstört öga påträffad på KLS Ugglarps
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.