kyckling2023-12-05
Avlivningen och avblodningen på skandalslakteriet Kronfågel fortsätter att haverera – Livsmedelsverket maskerar
KOMMENTAREN Det tycks aldrig ta aldrig slut. Nu har Livsmedelsverket ånyo konstaterat att avlivningen och avblodningen på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla inte fungerar som den ska – vilket kan orsaka onödigt lidande bland slaktkycklingar.
En kontrollrapport daterad den första december som nu blivit offentlig beskriver ett haveri den 17 november.
Vad exakt hände? Det ska du självfallet inte få veta. Livsmedelsverket har därför gjort omfattande maskeringar av den aktuella kontrollrapporten. Det är respektlöst mot konsumenterna.
kyckling2023-12-05t
Om det vore så att Livsmedelsverket arbetade kompetent med frågan bakom kulisserna kanske man hade kunnat acceptera en del av sekretessen. Men så är det inte. Den här bristen fortsätter att dyka upp år efter år på skandalslakteriet.
Så det inträffade är inte bara ett haveri på Kronfågel, det visar även på ett havererat Livsmedelsverk.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Ny hemlig avvikelse på Kronfågel
LÄS MER: Har avlivning/avblodning på Kronfågel havererat igen?
LÄS MER: Upprepad brist på skandalslakteriet Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
LÄS MER: Slaktkyckling på Kronfågel avblodades inte
LÄS MER: det här är skandalskateriet Kronfågel