Rutinerna tycks inte bli bättre på Kronfågel
KOMMENTAREN Vi har sett ett antal fall i år med slaktkycklingar med vingar i kläm som upptäckts på slakteriet Kronfågel i Valla. Livsmedelsverket har i ett ärende tidigare denna månad uttryckt stark kritik. Det är bra. Problemet är bara att man hade samma kritik förra året. Det onödiga lidandet fortsätter.
”Vid levande-djursbesiktning 2020-11-17 uppmärksammades en fastklämd slaktkyckling i stallavdelningen på Kronfågel AB. Kycklingen hade anlänt till slakteriet med bil … . Kycklingen hade hamnat med vingen i kläm. … Livsmedelsverket bedömer att tillsynen av slaktkycklingarna i samband med lastning, transport och uppstallning har varit undermålig och att rutinerna för tillsyn behöver granskas”, skriver en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet i en anmälan till länsstyrelsen.
Så här var läget alltså även förra året.
”Livsmedelsverket bedömer att tillsynen av slaktkycklingarna i samband med lastning, transport, och uppstallning, har varit undermålig och att rutinerna för tillsyn behöver granskas”, så skrev en OV i oktober förra året i ett liknande djurskyddsärende.
LÄS OCKSÅ: Nya fall med klämda kycklingar på Kronfågel
Det enda som tycks ha ändrats är att OV, av någon anledning, slutat att ta bilder på de drabbade fåglarna. Har OV fått en instruktion om att inte ta fram kameran? Det kan man fråga sig.
Det är förvånande att problemen på våra fågelslakterier, och de är sannerligen många, får fortsätta år ut och år in. Om det är som Livsmedelsverket påstår att tillsynen av slaktkycklingarna i samband med lastning, transport och uppstallning har varit undermålig när det gäller Kronfågel så borde myndigheten kanske sätta ner foten ordentligt?
p5HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen: Kraftig ökning av antalet djurskyddsärenden på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Kycklingar fortsätter att bli klämda i transporter till Kronfågel – tillsynen av kycklingarna "har varit undermålig”
LÄS OCKSÅ: Kyckling avled efter att fått halsen fastklämd under leverans till Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Kycklingar klämda i transportburar upptäckta på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: OV: många slaktkycklingar till Kronfågel utsatta för onödigt lidande

t20