k23
Livsmedelsverket: upprepade fall med ostuckna och icke avblodade slaktkycklingar på Kronfågel
Tidigare denna månad har Livsmedelsverket upptäckt allvarliga brister vid avlivningen av slaktkycklingar på slakteriet Kronfågel AB i Valla. Det framgår av en omaskerad handling som FoodMonitor tagit del av.
”Vid upprepade tillfällen har officiell veterinär upptäckt ostuckna och därmed icke avblodade fåglar på slakteriet”, skriver Livsmedelsverket i den aktuella kontrollrapporten.
Här är delar av handlingen som beskriver det inträffade:
kyckling62
kyckling63
kyckling67
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det inträffat andra allvarliga händelser på Kronfågel i år. I de fallen har myndigheterna sekretessbelagt vad som hänt.
LÄS OCKSÅ: Ny händelse på Kronfågel hemlighålls
LÄS OCKSÅ: Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts
FoodMonitor söker Kronfågel.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Kronfågels och Livsmedelsverkets planerade pilotförsök vecka 12 bekymrar Djurens Rätt
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.

t20