slIMG_0408
Mycket hög transportdödlighet upptäckt på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – ”i många av burarna var samtliga fåglar döda”
I slutet av förra månade upptäckte en officiell veterinär, OV på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara ”mycket hög transportdödlighet” i en transport av höns. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen som nu blivit offentlig.
”Mycket hög transportdödlighet lokaliserad till de 2 översta burarna i varje burstapel. Enstaka levande fåglar kunde ses, men i många av burarna var samtliga fåglar döda vid ankomsten till slakteriet. Fåglarna bedöms ha dött några timmar innan ankomsten. Ingen ökad dödlighet eller sjuklighet i övriga flocken (ingen ökad dödlighet i trailern tillhörande transporten eller i det andra transportfordonet). Andelen transportdöda uppgick till 10 procent. Enligt följesedeln var uppmätt maxtemperatur i bilen 20 grader, lastningstid klockan 02.45-07 (inklusive lastning av trailern) och total transporttid 4 timmar. Transportfordonet lastades av direkt vid ankomsten till slakteriet”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Massdöd upptäckt på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri – upp till 10 döda höns av totalt 11 per bur
LÄS OCKSÅ: Allvarliga sårskador upptäckta på 1 825 höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: skadade och sjuka höns levererades till Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Allvarligt skadade broilermödrar och broilertuppar levererades till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Osäkrade burstaplar i Håkantorp slakteri:s transporter
Foto: FoodMonitor.