Djurens Rätt: obegriplig miss av Kronfågel
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har slakteriet Kronfågel AB i Valla, enligt Livsmedelsverket, vid upprepade tillfällen missat att sticka och avbloda fåglar. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt tycker det är obegripligt att bolaget dras med den här typen av brister.
”Det är obegripligt att Kronfågel missar en så väsentlig del av deras verksamhet – att se till att kycklingarna blir ordentligt avlivade. Även om gasningen företaget använder lär leda till död, så måste samtliga kycklingar avblodas för att säkerställa att de inte vaknar upp i skållande hett vatten, vilket är nästa steg i slakteriprocessen. Det här är ännu ett tecken på att allt för många kycklingar slaktas i Sverige och att individ-perspektivet försvinner. Med risker för lidande som följd”, skriver Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt, i ett mejl till FoodMonitor.
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: upprepade fall med ostuckna och icke avblodade slaktkycklingar på Kronfågel
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Ny händelse på Kronfågel hemlighålls
LÄS OCKSÅ: Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts
LÄS OCKSÅ: Kronfågels och Livsmedelsverkets planerade pilotförsök vecka 12 bekymrar Djurens Rätt

t20