k23
Kronfågel oförmögna att lösa avlivningsproblem
KOMMENTAREN Officiella veterinärer, OV, har många gånger i år slagit larm om allvarliga brister i bedövningen och avlivningen av fåglar på kycklingslakteriet Kronfågel i Valla. Länsstyrelsen lade den 31 mars ett föreläggande vid vite mot slakteriet och ansökte den 27 april om utdömande av vite hos Förvaltningsrätten i Linköping.
”Enligt Livsmedelsverkets kontrollrapporter har det vid fem tillfällen förekommit ostuckna kycklingar som påträffats i rensen (7 april 2021, 2 ostuckna och 8 april 2021, 1 ostucken, 16 april 2021, 2 ostuckna och 20 april 2021, 2 ostuckna och 21 april 2021, 2 ostuckna)”, skriver Länsstyrelsen Södermanland i ansökan.
k89
”På grund av att det har inkommit rapporter om nio ostuckna kycklingar som påträffats i rensen vid fem tillfällen efter att Kronfågel AB delgivits föreläggandet, anser Länsstyrelsen att djurhållningen inte har förbättrats i enlighet med förelagda krav. Länsstyrelsen ansöker därför om vitets utdömande.”
Även efter detta agerande av Länsstyrelsen Södermanland har problemen på Kronfågel fortsatt.
k87
FoodMonitor har i dagarna fått in uppgifter som pekar på liknande problem med fyra slaktkycklingar 2021-05-06 och en slaktkyckling 2021-05-10.
Även Länsstyrelsen Södermanland har fått in dessa avvikelser.
”Ny ansökan om utdömande av vite är under handläggning”, skriver Ulrike Segerström, samordnare/djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Södermanland, i ett mejl till FoodMonitor.
”Vi har beslutat om löpande vite i ärendet och kommer att fortsätta ansöka om utdömande av vite när vi bedömer att Kronfågel inte uppfyller föreläggandet.”
FoodMonitor har trots upprepade försök inte lyckats få någon kommentar från Kronfågel.
Hanteringen av slaktkycklingar på Valla tycks, om myndigheternas uppgifter stämmer, vara under all kritik.
Kronfågel tycks stå handfallna. När reagerar bolagets kunder i dagligvaruhandeln?
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: 10 000 kronor per kyckling
LÄS OCKSÅ: Uppgift: nya problem med avlivning/avblodning av slaktkycklingar på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Ännu fler kontrollrapporter om brister på Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
LÄS OCKSÅ: Djurens Rätt: obegriplig miss av Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: upprepade fall med ostuckna och icke avblodade slaktkycklingar på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Ny händelse på Kronfågel hemlighålls
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.

t20