Förvaltningsrätten avslår Nutifood Sweden AB:s yrkande om inhibition av Livsmedelsverkets förbud

KLS63
Slakterikoncernen KLS Ugglarps försöker tvätta sitt varumärke och kallar sig nu för ”matföretaget KLS”
KOMMENTAREN Slakterikoncernen KLS Ugglarps förekommer ofta i de anmälningar officiella veterinärer, OV, gör om allvarliga djurskyddsbrister som upptäcks på landets slakterier. Idag meddelar KLS Ugglarps att man lanserar varumärket ”KLS” och en ny logga. Men det tvättar inte bort smutsen, bokstavligt talat när det handlar om kraftigt förorenade djur, från koncernens slakterier. Bilderna: djur på KLS Ugglarps. Foto: Livsmedelsverket.

Konsumenter anmäler Svenska Vattenlaboratorium och sajten vattenlab.se till Konsumentverket
Ett antal konsumenter har i år anmält verksamheten Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå till Konsumentverket. Bolaget är enligt Skatteverket avregistrerat i momsregistret och saknar F-skatt men tycks ändå sälja ”produkter” till konsumenter via sajten vattenlab.se. Konsumenterna klagar bland annat på att de gör beställningar och betalar men får inga leveranser.

Arbetsmiljöverket slarvar gällande riskbedömningar för egen personal i samband med asbestinspektioner – påstår facket
I dagarna har Service- och kommunikationsfacket, Seko, krävt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder mot sig själva när det gäller brister vid inspektioner av asbest. Bristerna riskerar att utsätta myndighetens inspektörer för risker, menar facket.

Livsmedelsverket säger sig ha upptäckt brister på Dafgårds som gäller återkallande och märkning

Livsmedelsverket förbjuder Brekeriet Beer att märka spritdrycker med beteckningen akvavit om de inte uppfyller spritkategorin akvavit
Livsmedelsverket har i dagarna beslutat att lägga ett förbud mot den märkning sprittillverkaren Brekeriet Beer AB i Malmö har på spritdrycker med beteckningen akvavit som inte uppfyller EU-krav. Detta efter det att myndigheten säger ha upptäckt en avvikelse gällande produkten "Vildsprit b Akvavit".

Nutifood Sweden överklagar och begär inhibition av beslut om förbud från Livsmedelsverket
Barnmattillverkaren och exportören Nutifood Sweden AB i Bjuv har förbjudits av Livsmedelsverket att släppa ut flera produkter på marknaden – inklusive att exportera dem till Vietnam. Bolaget har nu överklagat det beslutet och begärt inhibition hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

Ungtjurar med kraftigt förväxta klövar påträffade på HKScan i Linköping – ”vissa klövhalvor växte omlott”
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, som är stationerad på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping ett antal ungtjurar som hade kraftigt förväxta klövar. Hur många djur det handlar om och vem som levererat dem till slakteriet har sekretessbelagts av Livsmedelsverket.

havre21
Fazer har startat kommersiell xylitol-tillverkning i fabrik i Lahtis
Som FoodMonitor berättat om tidigare så fick livsmedelsföretaget Fazer år 2020 pris för sin innovativa xylitol-tillverkning. Nu meddelar bolaget att man inlett ”kommersiell verksamhet” i sin xylitolfabrik i Lahtis i Finland. Foto: Fazer.

Jordbruksverket ger SLU i uppdrag att utreda leddjurs förmåga att känna smärta och uppleva lidande
Trots att ryggradslösa djur som bin, humlor och kräftdjur används i svensk livsmedelproduktion så är det oklart vilket skydd de har enligt den svenska djurskyddslagstiftningen. Det ska nu Jordbruksverket råda bot på och man gav därför i fredags det vetenskapliga rådet för djurskydd på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att utreda om dessa djur kan känna smärta och kan uppleva lidande. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt välkomnar åtgärden.

slIMG_0408.jpg
Skandalslakteriet Håkantorp Slakteri vill att skattebetalarna ska stå för notan för stort slakthaveri
Som det tidigare rapporterats om i olika medier så havererade den 18 mars elbadsbedövningen på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Livsmedelsverket gav enligt uppgift slakterichefen ett muntligt beslut om akut stopp. Myndigheten ordnade samma dag dessutom själva med gasning av de levande 13 000 uttjänta värphöns som då fanns kvar på anläggningen. Nu tycker skandalslakteriet att skattebetalarna ska stå för notan för utebliven ersättning. Det framgår av en överklagan som denna vecka nått Förvaltningsrätten i Uppsala.

Svenska Hamnarbetarförbundet står på sig om blockad mot ryska fartyg och gods
Svenska hamnarbetare släpper inte in ryska fartyg, gods och sjötrafik i flera svenska hamnar. Idag rapporterar tidningen Aftonbladet att arbetsgivaren Svenska Hamnar hotar med juridiska åtgärder. Men facket står på sig.

Fazer säljer sitt ryska dotterbolag
Livsmedelskoncernen Fazer meddelar att man undertecknat ett avtal med Moskvas ledande bageriföretag Kolomenskij Bakery and Confectionery Holding om försäljning av Fazers ryska dotterbolag. Enligt Fazer har alla relevanta myndighetsgodkännanden, som ett från Rysslands federala antimonopolmyndighet (FAS), erhållits.

Romeleåsens viltkött AB döms att betala vite

Förvaltningsrätten upphäver Livsmedelsverkets föreläggande mot Korvverkstan i Burträsk AB
I oktober förra året lade Livsmedelsverket ett föreläggande mot företaget Korvverkstan i Burträsk AB i Burträsk – som nyligen bytt namn till Hembygdens Kött & Chark AB. Igår beslutade Förvaltningsrätten i Uppsala att upphäva det föreläggandet.

Finns det risker med att använda färgstarka påslakan från 70-talet som kaffefilter? – KEMI svarar

Konsumenter får inte tillräcklig information om livsmedel innan köp på peppbox.se – påstår Göteborgs Stad

Efter tre matförgiftningar – Göteborgs Stad kräver att pizzeria åtgärdar brister

tIMG_4345
El Taco Truck utökar med ”Fruity Salsa” och ”Refried Black Beans”
PRODUKTNYTT Livsmedelsvarumärket El Taco Truck meddelar att man utökar sitt sortiment med produkterna ”Fruity Salsa” och ”Refried Black Beans”. Enligt bolaget passar Fruity Salsa till bland annat tacos och som dipp till nachos – men också till glass. Foto: FoodMonitor.

t20