Personal på Kronfågel bar inte skäggskydd – påstår Livsmedelsverket

Prifa Invest AB förbjuds att frysa in råa animaliska livsmedel – har fått kött från Vänernförsäljning AB

Malmö stad stänger tillfälligt ner matbutik med tillhörande bageri
– för mycket snusk

Farm2table förbjuds att sälja livsmedel som innehåller cannabinoider
Livsmedelskontrollen på Malmö stad säger sig vid en kontroll förra månade ha upptäckt att verksamheten Farm2table i Malmö sålde CBD-olja i sitt café. Nu har myndigheten lagt ett förbud mot detta.

j23
Veterinärer ska kunna hjälpa humansjukvården i händelse av krig – Jordbruksverket förbereder
Jordbruksverket har beslutat att bilda en samverkansgrupp för att säkerställa personal och läkemedel vid förhöjd beredskap och krig. Det handlar även om att veterinärer ska kunna rycka in och hjälpa humansjukvården. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet. Bilden: Börje Nilsson, överstelöjtnant i Försvarsmakten och försvarsöverveterinär. Foto: Försvarsmakten.

Vänernförsäljning AB brister om salmonellagarantier gällande importerat kött – igen – uppger Livsmedelsverket

kontroll22
Allvarliga brister hos Värmländsk äggbonde – och brister i länsstyrelsens agerande – uppger Djurrättsalliansen
Tidigare denna månad avslöjade organisationen Djurrättsalliansen allvarliga brister hos en äggbonde i Värmland. Det handlar bland annat om stora mängder kadaver av höns. Organisationen riktar kritik mot länsstyrelsen agerande. Livsmedelsverket har tidigare lagt ett förbud som man förenat med ett stort vite mot verksamhetens äggpackeri. Foto: Länsstyrelsen Värmland.

kontroll82
Göteborgs Stad kräver att The Goods Basement rättar till brister – hotar med vite
Foto: Göteborgs Stad.

Livsmedelsverket ingår avtal med Generation Pep
Livsmedelsverkets generaldirektör har i dagarna skrivit på ett avtal om att myndigheten bland annat ska vara behjälplig som kunskapsstöd och bidra med fakta till Kronprinsessparets stiftelse Generation Pep. Det kan ...

Gängmedlem knivskuren på Espresso House

Chef på Oatly anmäler arbetsplatsolycka

hDSC_0012
Hemmakvälls butik förbjuds att sälja livsmedel som innehåller otillåtna tillsatser
Bilden: genrebild. Inte den aktuella butiken. Foto: FoodMonitor.

Djurbonde döms till 6 000 kronor i böter för ko som kalvade på HKScan
Kristianstads tingsrätt har i dagarna dömt en djurbonde till 6 000 kronor i dagsböter för brott mot djurskyddslagen för att ha skickat en högdräktig ko till slakt – det lägsta antal dagsböter som kunde dömas ut. Djurbondens tilltag upptäcktes när kon kalvade på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping i mars förra året. Djurbonden förnekar brott men har enligt uppgift vidgått de faktiska omständigheterna.

Många svenska barnfamiljer tycker inte att de har råd att äta grönsaker enligt rekommendationer
”En av tre svenska barnfamiljer upplever att de inte har råd att äta så mycket grönsaker som Livsmedelsverket och WHO rekommenderar”. Det meddelar salladsföretaget Picadeli att en ny undersökning visar.

Gris med böld på svansen upptäckt på KLS Ugglarps – misstänkt bristande rutiner hos grisbonde
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar en gris som hade en böld på svansen. Andra grisar hade avläkta svansskador. OV misstänker brister hos den aktuella grisbonden.

Två av Livsmedelsverkets åtalsanmälningar om skadade grisar ledde ingenstans
– det är dags att lyfta på sekretessen
LEDARSTICK Trots att Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, gör ett bra jobb i att dokumentera misstänkt djurplågeri så leder Livsmedelsverkets åtalsanmälningar sällan någon vart. Åklagare lägger ner förundersökningarna då man inte tycker att brott kan bevisas. FoodMonitor kan visa på två exempel den senaste tiden som gäller grisar med skärsår. ”Livsmedelsverkets bedömning är att slaktsvinet har utsatts för ett onödigt lidande i form av smärta då det transporterats med ett djupt öppet skärsår”, skriver Livsmedelsverket om det ena fallet. ”Skärsåret visade tecken på infektion och inflammation med vävnadsdöd och sårskorpa ...”, skriver myndigheten om det andra fallet.

Livsmedelsbutik i Årsta förbjuds att släppa ut olivolja på marknaden

Mt Svea Scand förbjuds att släppa ut två köttprodukter på marknaden – Stockholms stad hotar med vite

Restaurang i Kista förbjuds att kyla ner livsmedel som ska serveras vid ett senare tillfälle

Livsmedelsverket upptäckte inte att ko var högdräktig innan slakt
I samband med slakt i onsdags på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors upptäcktes en misstänkt högdräktig ko. En fullgången kalv hade fallit ut. Men innan slakt tycks inte någon, inte ens Livsmedelsverket, ha upptäckt hur det låg till med kon. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Allvarligt tillbud på Lantmännen Unibake i Huddinge

Ny olycka på Pågen i Västra Frölunda

rapport89
Kriget i Ukraina ger enligt Livsmedelsverket nu måttlig påverkan – myndigheten ser allvarliga risker vid horisonten
Livsmedelsverket ser nu en så kallad ”måttlig påverkan” när det myndighetens verksamhet till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Myndigheten har också identifierat risker. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

KLS38
KLS Ugglarps tvingade slaktsvin att trängas – larm från Livsmedelsverket
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter om djurskyddsbrister på slakteriet KLS Ugglarps AB i Trelleborg. Nu har FoodMontor fått in den omaskerade handlingen. Avvikelsen handlar om att myndigheten anser att slakteriet inte ger slaktsvin tillräckligt med utrymme.

Brister gällande leverantörsgarantier för slaktkroppar på KLS Ugglarps nu i dager
KOMMENTAREN Av någon anledning diarieförde Livsmedelsverket i dagarna bilder på slaktkroppar på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar gällande avvikelser myndigheten påstår sig upptäckt förra året. KLS Ugglarps kommunikationschef säger att bolaget inte vill ge en kommentar, och speciellt inte till FoodMonitor. Bilderna tycks visa på allvarliga brister.

j23
Rabies en utmaning när flyktingar från Ukraina anländer med sällskapsdjur
Enligt uppgift har hittills cirka 27 000 flyktingar ankommit från krigsdrabbade Ukraina. Många har med sig sällskapsdjur. Det finns en risk för att rabies kommer in i landet. Bilden: tältet i Nynäshamn. Foto: Jordbruksverket.

KLS72
Hög halt av antibiotika i svensk gris på KLS Ugglarps
Mer än 400 mikrogram av antibiotikan oxytetracyklin per kilo har påvisats i muskel på en svensk gris som förra månaden slaktats på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Det är långt över gällande gränsvärde. Det framgår av ... Bilden: genrebild. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

Invasionen av Ukraina ökar svenskarnas vilja till beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari så känner svenskarna ett ökat ansvar för sin egen beredskap, och ett ökat ansvar för Sverige. Det framgår av en undersökning som myndigheten beställt av undersökningsföretaget Attityd. 1 044 personer mellan 15 och 74 år svarade på en enkät på nätet.

Machetebeväpnad kvinna gick bärsärkagång på ICA – kvinnlig kund höggs flera gånger

KLS82
Livsmedelsverket påstår att djurskyddsbrister påvisats på KLS Ugglarps i Trelleborg
I dagarna lämnade Livsmedelsverket över ett ärende till Länsstyrelsen Skåne som har titeln ”överlämnande på grund av djurskyddsbrister avseende slakteri”. Det handlar om slakteriet KLS Ugglarps AB i Trelleborg. Men vad det är för brister får du inte reda på. Livsmedelsverkets maskeringar är omfattande. Bilden: det aktuella dokumentet.

t20