Bristande handhygien och massor med fruktflugor på Subway

Nöt med två färska skador på ryggen påträffat på HKScan i Linköping

kIMG_7119
Året julkaffe från Zoégas stöttar kvinnliga kaffeodlare i Mexiko
PRODUKTNYTT Kaffebolaget Zoégas meddelar att man till årets julkaffe använder en böna från Chiapasregionen i södra Mexiko som har blandats med pärlbönor från Brasilien och Indien. Produkten stöttar enligt Zoégas kvinnliga kaffeodlare i bolagets projekt ”Coffee by Women”. Foto: FoodMonitor.

Stora förluster av mat på gårdar och slakterier
Stora mängder kött och mjölk blir aldrig mat utan slängs redan på gårdar och slakterier. Anledningarna är flera. Det meddelar Jordbruksverket.

Vem ska se till att Stadt Festvåning i Hudiksvall inte har för många gäster och inte spärrar nödutgång?
Enligt Hudiksvalls kommun bryter Stadt Festvåning i Hudiksvall systematiskt mot brandskyddsreglerna genom att ta in fler gäster än tillåtna 220 personer i en festvåning – det har enligt polisen varit cirka 400-500 personer vid ett tillfälle – och nödutgången har varit spärrad. Det utgör enligt kommunen en allvarlig risk. Men enligt kommunen agerar varken polisen eller Räddningstjänsten för att sätta stopp för det – och man har därför i dagarna vänt sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ko med handbollsstor svullnad på benet påträffad på KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, en ko som hade en svullnad – stor som en handboll – på ett av sina ben. Misskötsel misstänks. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Jönköping.

Danish Crown uppfyller inte salmonellagarantier för utländskt kött – påstår Livsmedelsverket

knivar97
Slaktsnusk med knivar på Kronfågel
Knivar på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla steriliseras inte som de ska. Trots att de bland annat används för att skära bort infekterat kött i slaktkroppar. Det påstår Livsmedelsverket. Det utgör en allvarlig risk för livsmedelssäkerheten – och är ännu ett i raden av fall med slaktsnusk som upptäckts i anläggningen.

Tullen21
Veterinärer kan ringa tullen om misstänkt djursmuggling trots GDPR
På grund av dataskyddsförordningen, GDPR, förhindras veterinärer att anmäla fall av misstänkt djursmuggling till Jordbruksverket om djuren inte samtidigt är sjuka. Det har skapat stor irritation inom veterinärkåren. Men det många veterinärer inte känner till är att Tullverket gärna tar emot den typen av uppgifter – och det finns undantag från GDPR. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet. Bilden: Jonas Karlsson, sakkunnig på rättsavdelningen på Tullverket. Foto: Tullverket.

Arbetsmiljöverket hotar förbjuda Gävle kommun att hyra ut lokal till restaurangverksamhet
– som bedrivs olovligen
När Arbetsmiljöverket tillsammans med polisen i dagarna gjorde tillsyn på en restaurang i centrala Gävle upptäckte man allvarliga arbetsmiljöbrister. Nu hotar Arbetsmiljöverket fastighetsägaren – som är Gävle kommun – med förbud att upplåta lokalen till restaurangen. Samtidigt konstaterar nu livsmedelskontrollen på Gävle kommun att restaurangverksamheten bedrivs olovligen.

Sveriges CVO laddar för hållbar animal livsmedelsproduktion
Sverige tar över ordförandeskapet i EU nästa halvår Det betyder även att Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket som är Sveriges officiella chefsveterinär, CVO, blir ordförande i den så kallade CVO-gruppen. Hon laddar nu för att ta upp flera viktiga frågor, däribland djurskydd och hållbar animal livsmedelsproduktion, på agendan. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.

eDSC_0107
Tre hotfulla situationer samma dag på Espresso House i Göteborg

Många fler bristfälligt märkta livsmedelsproducerande djur upptäckta på slakterier
Det har skett en kraftig ökning i antalet fall med bristfälligt märkta djur som officiella veterinärer, OV, på Livsmedelsverket påträffar på slakterier och rapporterar till Jordbruksverket. Men myndigheterna vet inte varför ökningen har skett. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.

Kalkoner med vävnadsdöda vingar påträffade på svenskt slakteri

Skyddsombud: allvarliga brister i arbetsmiljön på Dagab i Helsingborg – fyra timmars arbete utan paus i 4-8 graders kyla
”Ohälsosamt schema”, ”inga pauser”, ”ohälsosam arbetsbelastning” och risk för ”ohälsa bland personalen”. Bland annat detta larmar nu ett huvudskyddsombud om på lagret Dagab inköp & logistik i Helsingborg. Personal arbetar i 4-8 graders kyla fyra timmar i sträck utan paus. Huvudskyddsombudet har i dagarna begärt att Arbetsmiljöverket lägger ett föreläggande eller förbud mot bolaget.

nDSC_0181
Regionalt skyddsombud begär att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder mot butikskedjan Normal Sweden
Foto: FoodMonitor.

cIMG_7111
Clean Drink utmanar med Clean Cola Zero
PRODUKTNYTT Dryckesbolaget Clean Drink Sverige AB i Stockholm meddelar att man lanserar en ny kola – Clean Cola Zero. Till skillnad från bolagets ordinarie sortiment innehåller Clean Cola Zero inte BCAA. Foto: FoodMonitor.

OV: slaktsvin med gammalt skärsår har utsatts för onödigt lidande
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en gammal skärskada. Enligt OV har djuret utsatts för onödigt lidande. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Arlaböndernas ersättning kopplas till minskade utsläpp
Mjölkbolaget Arla meddelar att deras leverantörer, Arlabönderna, från och med nästa år kommer att se sin ersättning för mjölk kopplad till minskade utsläpp på deras gårdar. Upplägget ska omfatta 8 000 gårdar i sju europeiska länder.

Livsmedelsverket tvingar kebabtillverkare i Malmö att se till att personalen har tillgång till rinnande vatten – och tvål på toaletten
Charkbolaget ...

Ammoniakläcka på AAK Dalby
Igår inträffade det ett läckage med ammoniak på livsmedelsföretaget AAK Dalby AB i Dalby. En liknande händelse inträffade år 2019.

Slaktsvin med öppen sårskada påträffat på Lövsta Kött
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala ett slaktsvin som hade en öppen sårskada – som kontaminerats med strö. Enligt uppgift kan skadan vara cirka en vecka gammal. OV har anmält det inträffade till Länsstyrelsen Västmanland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

butik21
Pågen: Polfärskt agerar ohederligt om fryst bröd – Polfärskt slår ifrån sig
Bryter brödbolaget Polfärskt bröd AB i Lindome systematiskt mot lagstiftningen och sina egna rutiner vid leveranser av fryst bröd till dagligvaruhandeln? Och ser myndigheterna mellan fingrarna med det? Det tycks brödbolaget och konkurrenten Pågengruppen Aktiebolag i Malmö mena i olika anmälningar nyligen. Men Polfärskt slår ifrån sig och tycker att Pågens agerande är märkligt.

Livsmedelsverket hotar Guldfågeln med 100 000 kronor i vite

Livsmedelsverket förbjuder värmländsk äggbonde att släppa ut ägg på marknaden – igen
Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har polisanmält, djurrättsorganisationen Djurrättsalliansen har varit och filmat och larmat om vanvård av höns och flera myndigheter har ...

Vd anmäler olycka på Jämtlandsgården Livsmedel – Räddningstjänsten fick frigöra anställd

skada23
Mamma: treåring skadad i explosion med tändstickor på Åhléns
I dagarna skadades en treåring när denne råkade tappa ett rör med tändstickor som fanns i kassan på kedjan Åhléns i Farsta Centrum. Det uppstod en sorts explosion. Det uppger barnets mamma i en anmälan till Konsumentverket. Bilden: tagen på Åhléns i Karlstad som idag hade den aktuella produkten till försäljning. Foto: FoodMonitor.

Allvarligt tillbud med robot på Danish Crown Foods i Jönköping

Rånare beväpnade med automatvapen gav sig på transport till ICA – men tog inget

Tjur bröt ben vid uppstallning på slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri att en tjur brutit benet i samband med uppstallning på slakteriet. Tjuren fick avlivas i en drivgång. Vid levandedjursbesiktning av tjuren efter ankomst till slakteriet dagen innan fanns enligt OV inga skador på djuret. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet. OV har gjort en anmälan om det inträffade till Länsstyrelsen Uppsala.

t20