Skyddsombud: allvarliga brister i arbetsmiljön på Dagab i Helsingborg – fyra timmars arbete utan paus i 4-8 graders kyla
”Ohälsosamt schema”, ”inga pauser”, ”ohälsosam arbetsbelastning” och risk för ”ohälsa bland personalen”. Bland annat detta larmar nu ett huvudskyddsombud om på lagret Dagab inköp & logistik i Helsingborg. Personal arbetar i 4-8 graders kyla fyra timmar i sträck utan paus. Huvudskyddsombudet har i dagarna begärt att Arbetsmiljöverket lägger ett föreläggande eller förbud mot bolaget.

nDSC_0181
Regionalt skyddsombud begär att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder mot butikskedjan Normal Sweden
Foto: FoodMonitor.

cIMG_7111
Clean Drink utmanar med Clean Cola Zero
PRODUKTNYTT Dryckesbolaget Clean Drink Sverige AB i Stockholm meddelar att man lanserar en ny kola – Clean Cola Zero. Till skillnad från bolagets ordinarie sortiment innehåller Clean Cola Zero inte BCAA. Foto: FoodMonitor.

OV: slaktsvin med gammalt skärsår har utsatts för onödigt lidande
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade en gammal skärskada. Enligt OV har djuret utsatts för onödigt lidande. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

Arlaböndernas ersättning kopplas till minskade utsläpp
Mjölkbolaget Arla meddelar att deras leverantörer, Arlabönderna, från och med nästa år kommer att se sin ersättning för mjölk kopplad till minskade utsläpp på deras gårdar. Upplägget ska omfatta 8 000 gårdar i sju europeiska länder.

Livsmedelsverket tvingar kebabtillverkare i Malmö att se till att personalen har tillgång till rinnande vatten – och tvål på toaletten
Charkbolaget ...

Ammoniakläcka på AAK Dalby
Igår inträffade det ett läckage med ammoniak på livsmedelsföretaget AAK Dalby AB i Dalby. En liknande händelse inträffade år 2019.

Slaktsvin med öppen sårskada påträffat på Lövsta Kött
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala ett slaktsvin som hade en öppen sårskada – som kontaminerats med strö. Enligt uppgift kan skadan vara cirka en vecka gammal. OV har anmält det inträffade till Länsstyrelsen Västmanland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.

butik21
Pågen: Polfärskt agerar ohederligt om fryst bröd – Polfärskt slår ifrån sig
Bryter brödbolaget Polfärskt bröd AB i Lindome systematiskt mot lagstiftningen och sina egna rutiner vid leveranser av fryst bröd till dagligvaruhandeln? Och ser myndigheterna mellan fingrarna med det? Det tycks brödbolaget och konkurrenten Pågengruppen Aktiebolag i Malmö mena i olika anmälningar nyligen. Men Polfärskt slår ifrån sig och tycker att Pågens agerande är märkligt.

Livsmedelsverket hotar Guldfågeln med 100 000 kronor i vite

Livsmedelsverket förbjuder värmländsk äggbonde att släppa ut ägg på marknaden – igen
Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har polisanmält, djurrättsorganisationen Djurrättsalliansen har varit och filmat och larmat om vanvård av höns och flera myndigheter har ...

Vd anmäler olycka på Jämtlandsgården Livsmedel – Räddningstjänsten fick frigöra anställd

skada23
Mamma: treåring skadad i explosion med tändstickor på Åhléns
I dagarna skadades en treåring när denne råkade tappa ett rör med tändstickor som fanns i kassan på kedjan Åhléns i Farsta Centrum. Det uppstod en sorts explosion. Det uppger barnets mamma i en anmälan till Konsumentverket. Bilden: tagen på Åhléns i Karlstad som idag hade den aktuella produkten till försäljning. Foto: FoodMonitor.

Allvarligt tillbud med robot på Danish Crown Foods i Jönköping

Rånare beväpnade med automatvapen gav sig på transport till ICA – men tog inget

Tjur bröt ben vid uppstallning på slakteri
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri att en tjur brutit benet i samband med uppstallning på slakteriet. Tjuren fick avlivas i en drivgång. Vid levandedjursbesiktning av tjuren efter ankomst till slakteriet dagen innan fanns enligt OV inga skador på djuret. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet. OV har gjort en anmälan om det inträffade till Länsstyrelsen Uppsala.

Säkerhetspolisen manar till skärpt vaksamhet
Den 27 september bekräftade Regeringen att läckaget från gasledningarna Nordstream 1 och 2 orsakats av detonationer. Säkerhetspolisen, som inlett förundersökning om misstänkt grovt sabotage, manar nu till skärpt vaksamhet.

Slaktsvin med brutet ben påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors

Ölkompaniet Sverige förbjuds att sälja vissa livsmedel – Göteborgs Stad hävdar avvikelser – bolaget vidtar åtgärder
Enligt Göteborgs Stad säljer ölbolaget Ölkompaniet Sverige AB i Göteborg produkter som inte uppfyller informationskraven – de saknar uppgifter om allergener på svenska. Det kan enligt myndigheten utsätta konsumenter för allvarliga risker. Bolaget meddelar att man vidtagit åtgärder.

Malmö stad förbjuder bageri att hantera livsmedel
Råttspillning i ris i livsmedelsförpackningar, gnagspår på livsmedelsförpackningar och råttspillning på golvet i torrförrådet. Det mötte livsmedelskontrollen när de i dagarna gjorde en kontroll av ett bageri i Malmö.

Hammarby Fotboll förbjuds att bedriva livsmedelsverksamhet
Enligt livsmedelskontrollen på Stockholm stad har företaget Hammarby Fotboll AB i Årsta bedrivit livsmedelsverksamhet utan att ha varit registrerade för det hos kommunen. I dagarna har myndigheten därför lagt ett förbud mot bolaget att bedriva livsmedelsverksamhet.

Tjur skadade bonde
I dagarna inträffade det en olycka när en tjur enligt uppgift angrep en bonde på Öland. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket.

aIMG_2634
Konsumentverket kritiserar Dagens Industri
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har tidningen Dagens Industri ägnat sig åt att locka in konsumenter i prenumerationsfällor. Anmälningarna mot Dagens Industri har varit många de senaste åren. Nu riktar Konsumentverket allvarlig kritik mot tidningen.

MSB:s rekommendation om vatten under strömavbrott har allvarliga brister – menar beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland

Kemira larmar om ”ökad risk för försörjningsläget av koagulanter för vattenrening”

ren26
Många renar med basthorn misstänkt olagligt transporterade till slakteriet Åke P Fågel & Vilt i Jämtland – två självdog av misstänkt värmeslag – enligt Livsmedelsverket
Vid två tillfällen denna månad har många renar med basthorn levererats till slakteriet Åke P Fågel & Vilt i Jämtland AB i Hammerdal. Två av dessa dog av misstänkt värmeslag. Det påstår Livsmedelsverket. Det är inte tillåtet att transportera renar med basthorn menar en officiell veterinär, OV, som anmält det inträffade till Länsstyrelsen Jämtland. Bilden: ett av de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

MSB98
Idag startade krisberedskapsveckan – MSB:s gd och Landshövdingen i Värmland lagade krismat
Den årliga informationskampanjen ”Krisberedskapsveckan” startade idag med aktiviteter över hela landet. Kampanjen sker på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I år är temat mat. FoodMonitor var på plats när MSB:s gd och Landshövdingen i Värmland lagade krismat på Stora Torget i Karlstad. VIDEO

Grisar med färska och intorkade föroreningar påträffade på Skövde Slakteri – ”inte förenligt med god livsmedelshygien”

15 svansskadade grisar – och suggor med hudskador – påträffade på Skövde Slakteri

Lammslakten på HKScan i Linköping har havererat

t20