Privatperson i Sveg förbjuds att sälja kött – vite på 150 000 kronor hotar

Konsument misstänker: superlim från Clas Ohlson orsakade nervskada
En konsument har i dagarna gjort en anmälan till Kemikalieinspektionen, KEMI, om att denne misstänker att superlim från butikskedjan Clas Ohlson orsakat nervskada. Konsumenten upplever en allt värre smärta i en hand, underarm och överarm.

Beslut: Holy Greens AB ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor – vill inte betala
Enligt Livsmedelsverket har livsmedelsföretaget Holy Greens AB i Malmö sålt produkten ”Must äpple hallon med ekologiska hallon” utan att ha varit anslutna till ett kontrollorgan för ekologisk produktion. Det framgår av ett beslut om en sanktionsavgift på 50 000 kronor som i dagarna blivit offentligt. Tilltaget ska ha upptäckts i september av Malmö kommun som informerat Livsmedelsverket. Holy Greens säger att man sedermera certifierat sig. Samtidigt vill bolaget, enligt myndighten, inte betala.

Två magra kalvar med flertalet ledinflammationer och snedställda ben upptäckta på HKScan i Linköping
Allvarliga djurskyddsärenden fortsätter att ankomma slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping i till synes oförminskad takt. I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, två kalvar som ...

ChopChop Foods AB har inte tagit prover på E.coli eller salmonella i köttberedningar – uppgift i föreläggande

Brist på kloridbaserade fällningskemikalier en risk för Sverige
Idag används bland annat kloridbaserade fällningskemikalier för att rena dricksvatten och avloppsvatten. Men Sverige saknar idag lager av sådana reningskemikalier. Det utgör enligt Livsmedelsverket en risk – som ökat. Därför bör vattenverksamheter förbereda sig.

k23
Skandalslakteriet Kronfågel måste betala strafföreläggande på 250 000 kronor
Tidningen Katrineholm-Kuriren rapporterar att skandalslakteriet Kronfågel fått ett strafföreläggande från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål på 250 000 kronor. Detta efter det att en anställd i september förra året skadats i samband med rengöring av en maskin som krossar kycklingfötter. Krossmaskinen ska ha saknat skydd.

Operatör nära att klämmas på Stora Enso Skoghall

Personal skadad på Tiraholms Fisk AB

Personal på Svea Cater fick 12 liter skållhett kaffevatten på armen

Otillåten användning av elpåfösare på Nya Siljans Chark
I dagarna säger sig Livsmedelsverket ha upptäckt otillåten användning av elpåfösare på ett nötkreatur på slakteriet Nya Siljan Chark AB i Mora. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.

k23
Rödskinn påträffat på skandalslakteriet Kronfågel – uppgifter från myndigheter
I samband med att Länsstyrelsen Södermanland i dagarna gjorde ett kontrollbesök på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla så kom det fram att ett rödskinn påträffats i anläggningen. Nu har detta även kommit Förvaltningsrätten i Linköping till kännedom.

Veganmärkning kan ge falsk trygghet
Organisationen Astma- och Allergiförbundet meddelar att 30 procent av tillfrågade föräldrar i en undersökning uppgav att de köpte veganmärkta livsmedel på grund av sina barns allergi. Det kan enligt organisationen leda till livshotande allergiska reaktioner.

Uppgift: polskt företag skickade fryst kyckling till Järvsö Kebab innan salmonellaanalyser var klara
Enligt Livsmedelsverket har ett polskt företag vid tre tillfällen i år skickat totalt minst ett tiotal ton med fryst kyckling till företaget Järvsö Kebab AB i Bollnäs innan salmonellaanalyser var klara. Järvsö Kebab meddelar att man vidtagit åtgärder för att hindra detta från att hända igen. Man säger också att man inte använt kycklingen till produkter innan analyserna var rapporterade.

Någon har stulit Länsstyrelsen Blekinges logga
Någon har varit på en lastbil som tillhör Länsstyrelsen Blekinge och stulit två magnetiska dekaler. Det framgår av en polisanmälan. Länsstyrelsen är på gång att vidta åtgärder.

k97
Kammarrätten tvingar Livsmedelsverket att lyfta något lite på sekretessen i kontrollrapport om skandalslakteriet Kronfågel
KOMMENTAREN Den svenska sekretesslagstiftningen gör det möjligt för myndigheter att i stort sätt maskera alla brister i djurskydd som upptäcks inom livsmedelsproduktionen. Det skapar stora problem för konkurrensen och ser till att det onödiga lidandet bland livsmedelsproducerande djur får fortsätta i oförminskad takt. Nyligen överklagade en privatperson Livsmedelsverkets massiva sekretess i en handling som berör skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Kammarrätten tvingar myndigheten att lyfta något lite på de mycket omfattande maskeringarna gällande lagkrav.

Vd i säkerhetsbolag larmar om ordningsvakt som togs för grov olovlig körning
I dagarna larmade en vd i ett säkerhetsbolag till länsstyrelsen att en ordningsvakt tagits av polisen för grov olovlig körning. Vd:n påstår dessutom att ordningsvakten lurat hans bolag på hundratusentals kronor.

Konsument och HKScan oense om kryp i köttbullar

Köttbitar på golvet på olika ställen, och smuts, på Vindelns Rökeri AB – uppgifter i föreläggande

MSB33
MSB hjälpte Estland – belönas med fortkörningsböter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i början av denna månad bistått Estland med bland annat ventilatorer för att hjälpa landet att klara coronakrisen. Två av MSB:s lastbilar tycks ha expedierat hjälpen extra snabbt, för Estland har nu skickat fem fortkörningsböter gällande dessa. Enligt MSB måste förarna själva betala böterna.

pIMG_3828
Osäkra livsmedel, bristande allergiinformation och smuts på Pinchos-restaurang – uppgifter i kontrollrapport
I dagarna ... Foto: FoodMonitor.

Ko med ”gamla fula sårskador” upptäckt på Delsbo Slakteri
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Delsbo Slakteri Aktiebolag i Delsbo en ko med vad som beskrivs som fula sårskador. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.

KIWA drar tillbaka certifikat för ekologisk produktion från Kils Slakteri
I förrgår drog certifieringsbolaget KIWA in det certifikat för ekologisk produktion som charkbolaget Kils Slakteri AB i Kil har. Detta efter det att KIWA säger sig ha ...

slakt98
Lidandets ansikte
Tidigare denna månad levererades ett påtagligt lidande ko till ett svenskt slakteri. Kon hade enligt en officiell veterinär, OV, ett så kallat "pain face". Livsmedelsverket vägrade att lämna ut en film som tagits på djuret till FoodMonitor. Idag publicerar vi vad vi misstänker är den filmen. Foto: Livsmedelsverket.

mat22
Västerås säger sig ha flest portioner lagrad krismat
Västerås stad meddelar att man i en hemlig byggnad har lagrat 40 000 portioner frystorkad och konserverad krismat som har en hållbarhet i 25 år. Det påstår myndigheten är mest av alla kommuner i hela landet och ska räcka till att bidra till västeråsares överlevnad i sju dagar. Foto: Västerås stad.

Populär ölhall beordras att göra rent hela sin lokal

Svartmögel och smuts i två travrestauranger

Livsmedelsverket vägrar att lämna ut film på ko med "painface" som upptäckts på Skånska Vilt AB
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, en ko på slakteriet Skånska Vilt AB i Vinslöv som hade tecken på smärta och uppvisade ett så kallat ”painface”. Det lidande djuret filmades. Nu vägrar Livsmedelsverket att lämna ut den filmen eftersom man menar att leverantören annars ”skulle lida skada”.

200 djur utsatta för hög ammoniakhalt och bristande ventilation på Nya Siljans Chark
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, att 200 djur som ...

Arbetare på Charkprodukter i Billesholm skadad vid arbete med Multivac R5200
I dagarna skadades en anställd på charkbolaget Charkprodukter i Billesholm AB i Billesholm, som ägs av slakteriet KLS Ugglarps AB, när denne arbetade ...

t20