Många slaktkycklingar misstänks ha frusit ihjäl under transport till Guldfågelns slakteri i Mörbylånga
Vid två tillfällen tidigare denna månad upptäckte Livsmedelsverkets kontrollanter att många ihjälfrusna slaktkycklingar levererades till slakteriet Guldfågeln AB i Mörbylånga. Livsmedelsverket och länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.

För många djur i box på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB – igen
Om en djurbox på ett slakteri är 14 kvadratmeter stor ska varje djur vid övernattning enligt Livsmedelsverket ha tillgång till en yta på cirka 2.3-2.7 kvadratmeter att röra sig på. Trots det har slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal enligt myndigheten vid upprepade tillfällen packat in för många djur.

Grossist i Malmö överklagar Jordbruksverkets sanktionsavgift för plastflaskor och metallburkar
Enligt Jordbruksverket har en grossist i Malmö sålt plastflaskor och metallburkar som inte ingår i det svenska retursystemet. Därför har myndigheten beslutat att grossisten ska betala 50 000 kronor i sanktionsavgift. Grossisten överklagade beslutet denna månad och menar bland annat att man sålt ”utan pant till grossister och befolkningen som är från utlandet”. Jordbruksverket tycks avvisa det argumentet.

s21
Filipstads kommun: äggbonde sålde ägg till matbutik trots Livsmedelsverkets förbud
I oktober förra året förbjöd Livsmedelsverket en äggbonde i Värmland att släppa ut Livsmedel på marknaden. Förbudet förenades med ett vite på 40 000 kronor. Trots det har Filipstads kommun i dagarna upptäckt att ägg från äggbonden sålts till Greeks handelsträdgård i Väse som sedan sålt dem vidare till konsumenter. Kennet Greek på Greeks handelsträdgård säger att han inte visste något om förbudet och att han är besviken på äggbonden. Bilden: togs enligt uppgift vid det kontrollbesök Filipstads kommun i dagarna gjorde på Greeks handelsträdgård. Foto: Filipstads kommun.

Misstänkt slagna grisar upptäckta på slakteri – kraftigt våld med ”någon form av föremål”
I dagarna har en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri upptäckt grisar som misstänks ha utsatts för kraftigt våld. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden och slakteriet.

c29
När ska Linas Matkasse sluta med turbokycklingar?
DEBATT Linas Matkasse är Sveriges största matkasseföretag. De säger att djurens hälsa och välfärd är viktigt, men de fortsätter att fylla sina matkassar med turbokycklingar. Dessa kycklingar hålls trångt, föds upp snabbt och har inte möjlighet att leva ett naturligt kycklingliv. Djurens Rätt ifrågasätter hur det största företaget inom sektorn kan ligga så långt efter med att ta sitt ansvar. Ett viktigt steg hade varit att börja jobba med European Chicken Commitment. Foto: Petrus Iggström/Djurens Rätt.

Sajten prosuppz.com säljer kosttillskott som innehåller totalförbjudet DMAA
Sajten prosuppz.com, som enligt uppgift drivs av ett företag med säte i Stockholm, säljer kosttillskott som bland annat innehåller den i kosttillskott totalförbjudna kemikalien DMAA. Kosttillskott som innehåller DMAA misstänks tidigare ha orsakat dödsfall i USA. I ett uppmärksammat fall i Kalmar fick en ung konsument hjärtstillestånd i 15 minuter men överlevde. FoodMonitor fick tipset om prosuppz.com från en uppgiftslämnare som är orolig över att fler konsumenter kan komma att skadas.

Tungt besked från Fazer om Dumleklubban
Livsmedelsföretaget Fazer meddelar idag att produktionen av Fazer Dumleklubba upphör. Godiset har producerats i mer än 60 år. Anledningen är enligt bolaget tekniska skäl.

Blockhalt slaktsvin upptäckt på Gotlands Slagteri AB – ”benet brutits i många små bitar”
Ett slaktsvin ska enligt uppgift inte ha uppvisat några skador vid avlastning på slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby tidigare denna månad. Dagen efter leveransen ska djuret emellertid ha haft så allvarliga benskador att den var blockhalt (grad 5 av 5) och fick avlivas på plats. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, gjort till länsstyrelsen.

Gärningsman tog strypgrepp på anställd på veterinärbolag

Butiksanställd: cirkus med covid-19 i butik – ett hån mot de anställda
En butiksanställd har i dagarna skrivit till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om den cirkus det råder i livsmedelsbutiker när det gäller rekommendationer om covid-19. Hon upplever vissa kunders agerande som hånfullt och förordar hårdare lagkrav.

Kiwa drar delvis tillbaka Dagab Inköp & Logistik AB:s certifikat för ekologisk produktion

SodaStream Nordics:
konkurrenter fyllde gascylindrar som brast
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har gascylindrar med L-ventil från tillverkaren SodaStream brustit bland annat ute hos konsumenter förra året. Bolaget menar emellertid att det är konkurrenter som utan deras tillstånd fyllt cylindrarna och som kan ha orsakat problemen.

Konkurrenter rasar över att SodaStream vägrar ersätta alla kostnader för felaktiga ventiler som enligt uppgift kan brista
I januari drog enligt uppgift företaget SodaStream Nordics AB in en viss typ av gascylindrar med L-ventiler från marknaden. Detta eftersom det ska ha funnits en risk att de kunde brista. Nu rasar konkurrenter då SodaStream enligt uppgift inte utger ersättning till dem för alla kostnader i samband med tillbakadragandet.

Två SodaStream gascylindrar brast ute hos konsumenter och två brast hos Linde Gas AB – men MSB informerar inte allmänheten om riskerna
L-ventilen på gascylindrar från företaget SodaStream har vid två tillfällen brustit ute hos konsumenter i Sverige. Två sådana tillbud ska också ha inträffat på gasbolaget Linde Gas AB:s fyllstation i Estland. Det uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB uppskattar att runt 100 000 av den aktuella gascylindern med L-ventil finns i omlopp. Trots det ska inte den svenska allmänheten informeras.

Hobbyhöns i Ale har drabbats av fågelinfluensa
Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar att fågelinfluensa har drabbat en hobbyhönsbesättning i Ale kommun. Den aktuella typen av fågelinfluensa har enligt myndigheten tidigare i år påvisats på fjäderfä och vilda fåglar i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Livsmedelsverket: litet fruktkorgsbolag ska betala sanktionsavgift
Ett litet nystartat företag i Sollentuna som levererar fruktkorgar ska betala sanktionsavgift för att ha ...

tIMG_3186
Fazer presenterar nyheter i choklad- och kexhyllan
PRODUKTNYTT Livsmedelsföretaget Fazer meddelar att man startar året med att presentera två chokladnyheter och två kaknyheter. Med Karl Fazer Kina Rispuffar kombinerar bolaget två varumärken i en produkt. Foto: FoodMonitor.

Mycorena och ICA ska samarbeta om testlansering av nya produkter
Utvecklingsbolaget Mycorena AB i Göteborg meddelar att man idag tillkännager ett samarbete med ICA för testlansering av nya produkter. Mycorena vill på det här sättet ta steget att bli ett globalt proteinvarumärke.

t20