Huvudskyddsombud vill att Arbetsmiljöverket ingriper mot AAK Dalby

JO kritiserar SLU för repressalier mot veterinärstudent
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anmälde veterinärstudenten Felicia Hogrell år 2020 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till Justitieombudsmannen, JO, efter att enligt uppgift ha utsatts för repressalier efter två artiklar i tidningen Expressen som hon skrivit om svensk grisslakt. Idag kom JO:s beslut. SLU får kritik.

Köttbudet har rättat till påstådd avvikelse
Som FoodMonitor berättat om tidigare så lade Göteborgs Stad i februari ett förbud mot företaget Köttbudet Sverige AB i Göteborg gällande en påstådd avvikelse på sajten kottbudet.com. Idag meddelar bolaget att åtgärder vidtagits och hänvisar till ett beslut från myndigheten tidigare denna månad.

PerkinElmer lanserar ny plattform för kvalitets- och säkerhetstestning av vin och mejeriprodukter

Gris med traumatisk sårskada upptäckt på KLS Ugglarps i Kalmar
VARNING FÖR STARKA BILDER!

Livsmedelsverket kräver att BD-Fisk använder rätt namn på tonfisk

Kaffe som innehåller odeklarerat fisk-kollagen stoppas

Fler självdöda grisar

Maskin bröt fingrar på Kiviks Musteri

Tungt lastat bud på Foodora föll baklänges och skadades

Fingertopp avklippt på Semper

oDSC_0179
Magsjukebakterie i Oatlys produkt – konsumenter drabbade – europeiskt larm utfärdat
95 000 enlitersförpackningar från havredryckstillverkaren Oatly i Malmö kan enligt uppgift innehålla magsjukebakterien bacillus cereus. 29 konsumenter har hittills drabbats varav två blivit magsjuka. Oatly säger sig själva funnit bacillus cereus i 8 prover. I dagarna har ett europeiskt livsmedelslarm utfärdats. Bilden: genrebild. Inte den aktuella produkten. Foto: FoodMonitor.

a23
Sveriges Grisföretagare medger att påståendet "Svenskt griskött gör det lättare att äta mer vegetariskt!" är felaktigt
I dagarna har en konsument anmält till Konsumentverket att denne anser att branschorganisationen Sveriges Grisföretagare vilseleder med reklam på Facebook. Organisationen medger att man använder ett felaktigt påstående men påstår samtidigt att det inte är vilseledande. Foto: Konsumentverket.

Mordhot mot hela personalen på klinik som hör till Anicura
I början av denna månad anmälde veterinärbolaget Anicura att en kund hotat att mörda anställda på en av bolagets kliniker i Södra Sverige. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av. Bolaget lägger locket på.

Misstänkt slagna slaktsvin
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, tre slaktsvin som misstänks ha slagits med drivpaddel. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Skåne som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören, transportören och slakteriet.

HKScan vill slakta ungsuggor och suggor på Skövde Slakteri
”HKScan önskar slakta ungsuggor och suggor på Skövde slakteri och ansöker om dispens för att slakta dem utan huvud och hud”. Så skriver Slakteriet HKScan Sweden AB i dagarna i en ansökan till Jordbruksverket.

Skyddsombudsstopp på HKScan
Ett skyddsombud på slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad har i dagarna lagt ett så kallat skyddsombudsstopp för användning av viss utrustning i ”smetcentralen”. Detta efter det att ett tillbud inträffat som enligt skyddsombudet kunnat ha medfört allvarlig kroppskada. HKScan beskriver själva vad som hänt i en anmälan.

sIMG_0070
Stora Enso Hylte medger överskridna gränsvärden vid deponi i Borabo
LEDARSTICK Gång på gång bryter skogsbolaget Stora Ensos deponi i Borabo mot gällande gränsvärden. Det framgår av uppgifter som FoodMonitor tagit del av. Stora Enso tycks ha en gräddfil hos länsstyrelsen. Foto: FoodMonitor.

Fetaost och fårost på pizzeria visade sig vara gjort på skummjölk och vegetabilisk olja

CampusPharma föreläggs att åtgärda påstådd brist i livsmedelsinformation om kosttillskott
Enligt Göteborgs Stad säljer företaget CampusPharma AB i Göteborg kosttillskottet ” Gravid Natalben” som inte uppfyller informationskraven enligt gällande lagstiftning. Nu föreläggs CampusPharma att rätta till detta. Bolaget ger sin kommentar.

jDSC_0188
Nu ska krigstjänsteveterinärer utses
Jordbruksverket har bett alla landets länsstyrelser att senast den 11 april utse krigstjänsteveterinärer. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet. Bilden: Folke Cerenius som är veterinär och beredskapshandläggare på beredskapsenheten på Jordbruksverket. Foto: privat.

sIMG_4236
Yipin utökar med tempeh teriyaki
PRODUKTNYTT Varumärket Yipin från tofutillverkaren Nordic Green Food AB i Vallentuna meddelar att man utökar sitt tempeh-sortiment med en marinerad variant – produkten tempeh teriyaki. Produkten är vegansk och tillverkad i Sverige. Foto: FoodMonitor.

Bekämpningsmedel påträffat i italienskt ekologiskt vin på Systembolaget i Lidköping

A.H Topp i Malmö förbjöds att stycka kött i ett dygn

t23
Kraftigt minskad export till Ryssland och Belarus
Enligt Tullverket visar en översiktlig exportbild för Ryssland och Belarus på en mycket kraftig minskning av antal tullid vid export till dessa länder från Sverige – och ett kraftigt minskat exportvärde. Flyktingströmmen har ökat. Det framgår av en lägesbild i dagarna från myndigheten gällande det väpnade angreppet på Ukraina. Foto: Tullverket.

r23
Flera viten hotar Restaurang Global i Göteborg
Foto: Göteborgs Stad.

Efter två fall med misstänkt matförgiftning – Fiskbar17 måste införa bättre rutiner – beslut
Efter två fall av misstänkt matförgiftning gällande musslor så gjorde livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad tillsyn av verksamheten Fiskbar17 i centrala Göteborg som drivs av företaget 17 Gubbar AB i Göteborg. Myndigheten säger sig den sjunde mars ha upptäckt en brist i bolagets hantering av musslor.

Hello Monkey måste rätta till påstådd bristande hantering av kött till tartar – beslut från Göteborgs Stad
Livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad anser att verksamheten Hello Monkey, som drivs av Smörgåsbaren DK i Göteborg AB i Göteborg, inte hanterar kött till tartar på ett säkert sätt. Nu föreläggs bolaget att rätta till den bristen.

Upptäckt av förruttnelse och smuts på eventföretag i Malmö
Livsmedel angripna av förruttnelse, omärkt och frysskadat kött och kraftig nersmutsning. Det mötte livsmedelskontrollen på Malmö stad i dagarna i samband med ett kontrollbesök på ett eventföretag. Myndigheten har beslutat om åtgärd.

Ny stöld av VMA i Värmland
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har det skett flera stölder av högtalare som används för utomhusvarningssystemet ”Viktigt Meddelande Allmänheten”, VMA, i Åmål, Karlstad och Kil de senaste åren. I dagarna har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, polisanmält ännu en stöld. Denna gång av två högtalare i Säffle. Det hela uppdagades då systemet skulle testas den åttonde mars.

t20