kyckling82
Kronfågels agerande är obegripligt
KOMMENTAREN Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Kronfågel att tala om hur många ostuckna slaktkycklingar som bolaget själva upptäckt i sin process. Men Kronfågel tycks av någon anledning vägra detta.
– Det har inte kommit in någon rapport för april månad. Det finns med i den nya ansökan om utdömande av vite att det inte har kommit in, säger Ulrike Segerström som är handläggare på Länsstyrelsen Södermanland i dagarna till FoodMonitor.
Det är ett förbluffande agerande av Kronfågel. Obegripligt korkat rent ut sagt. Nästan självdestruktivt.
FoodMonitor har upprepade gånger försökt få kommentarer från Kronfågel men bolaget tycks inte ha varit intresserade av det.
Det är också förvånande att länsstyrelsen och Livsmedelsverket fortsätter att sekretessbelägga uppgifter i handlingar om Kronfågel i den omfattning man gör. Hur mycket mer skulle det skada bolaget att istället vara öppna med vad som händer i bolagets anläggning i Valla?
Att sänka Kronfågel mer än vad deras egen ledning gjort är nog svårt.
Skandalen på Kronfågel är ett praktexempel på att obligatorisk kameraövervakning behövs i svenska slakterier.
HÅKAN FRISELL
Läs våra avslöjanden av Kronfågel här:
LÄS OCKSÅ: Många kommuner stoppar Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen: kycklingar som ger ljud ifrån sig efter avblodning på Kronfågel kan utredas som djurplågeri
LÄS OCKSÅ: Samma dag som Aftonbladets avslöjande: nytt fall med ostucken slaktkyckling på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Uppgift: Uppsala stoppar Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Martin & Servera planerar för egen revision hos Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Uppgift: Göteborg slutar att beställa produkter från Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Kronfågel oförmögna att lösa avlivningsproblem
LÄS OCKSÅ: Uppgift: nya problem med avlivning/avblodning av slaktkycklingar på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: OV: hög dödlighet i transport med slaktkycklingar till Kronfågel – djur har utsatts för onödigt lidande
LÄS OCKSÅ: Ännu fler kontrollrapporter om brister på Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
LÄS OCKSÅ: Djurens Rätt: obegriplig miss av Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: upprepade fall med ostuckna och icke avblodade slaktkycklingar på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Ny händelse på Kronfågel hemlighålls
LÄS OCKSÅ: Kronfågel skyller spridning av campylobacter på personalen – Arbetsmiljöverket hotar med 500 000 kronor i vite
LÄS OCKSÅ: Något allvarligt inträffade med djurskyddet flera gånger under februari på slakteriet Kronfågel i Valla – har sekretessbelagts
LÄS OCKSÅ: Elva personer har smittats med campylobacter på Kronfågel – Arbetsmiljöverket vill ha svar
LÄS OCKSÅ: Kronfågel: nytt fall med anställd som smittats med campylobakter
LÄS OCKSÅ: Rutinerna tycks inte bli bättre på Kronfågel
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen: Snusk med slaktkroppar på Kronfågel stoppades av Livsmedelsverket – skulle gå vidare i livsmedelskedjan
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen: Kraftig ökning av antalet djurskyddsärenden på Kronfågel

t20