h33
Höns kvävdes ihjäl i transport till Håkantorp Slakteri – igen
Som FoodMonitor berättat om tidigare så ankom självdöda höns till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara den 15 och 16 juli. Nu har uppgifter kommit i dager som säger att höns kvävdes ihjäl på en transport till slakteriet den 11 juli.
”Vid levandedjursbesiktning den 11 juli på morgonen upptäcktes ökad dödlighet i burar 2-4 buren nedifrån. Det sågs både i lastbilen och i släpet. Vid den officiella veterinärens ankomst hade fåglarna från släpet börjat lastas av. När de börjar lasta av, börjar de med fåglarna på mitten av släppets längd och tar ut 2 rader på bredden, sedan tar det fåglarna i raden mitten på släpets längde både framåt och bakåt. Någonstans på detta område upptäcktes fåglarna. Enligt företaget var det 85 höns som hade dött under transport på bilen och släpet Beläggningsgraden var 12 höns per transportbehållare”, skriver Livsmedelsverket i en rapport.
Livsmedelsverket gjorde en postmortal undersökning på 12 av de självdöda hönsen.
Så blev utfallet:
”Huden var blålila flammig”
”Blå toppar på hönsens kammar.
”Vid kontroll av organen hittades 3 stycken med svarta fläckar på levern, varav en av dessa hade bukhinneinflammation. Svarta fläckar på levarna kan tyda på starten på koccidios infektion”
Livsmedelsverket gör diagnosen att hönsen dog av syrebrist.
”Fåglarna har dött av problem med cirkulationen av luften i transporten. Ärendet lämnas över till länsstyrelsen då det behöver göras en revision på transporten för att kontrollera om det är något fel på luft cirkulationen, vilket gör transporten varm och dåligt med syre i vissa områden i transporten”, skriver Livsmedelsverket.

h36

/FoodMonitor
DET HÄR ÄR HÅKANTORP SLAKTERI:
LÄS OCKSÅ: Ny ökad dödlighet på Håkantorp Slakteri – flera burar med självdöda höns – två dagar i rad
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av nytt vite mot Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Litauiskägda Håkantorp slakteri får nobben om översättningskostnader
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri döms att betala 25 000 kronor i vite för smutsiga burar
LÄS OCKSÅ: Trafikolycka får länsstyrelsen att ställa frågor om Håkantorp Slakteris transporter av uttjänta värphöns
LÄS OCKSÅ: Nya djurskyddsärenden på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: "Parasiter, hackande, eller kannibalism" – skadade höns upptäckta på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Ansökningar om utdömande av viten mot Håkantorp Slakteri för smutsiga burar
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverkets jurister lägger locket på om Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Blöta och frusna höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Många värphöns frös ihjäl i Håkantorp Slakteri AB:s nollgradiga släp
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket stoppar slakten på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Hög dödlighet i Håkantorp Slakteri:s släp
LÄS OCKSÅ: Höna hittades död vid tvättmaskinen på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med ihjälkvävda höns i transport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: 1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp Slakteris transportbil
LÄS OCKSÅ: Nytt lass med ihjälfrusna höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Håkantorp Slakteri har installerat övervakningskameror utan att tala om det
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Självdöda höns på Håkantorp Slakteri hade tecken på akuta frakturer
LÄS OCKSÅ: Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Nya brister på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Inget vite efter Livsmedelsverkets sjabblande med delgivning av Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Tveksamt om Livsmedelsverkets åtalsanmälan biter på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Slakten på skandalslakteri får fortsätta
LÄS OCKSÅ: Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän
LÄS OCKSÅ: Föreläggande med 50 000 kronor i vite mot Håkantorp Slakteri AB
LÄS OCKSÅ: OV: 12 000 Hönor uppstallade på Håkantorp Slakteri var utan vatten i 12 timmar
LÄS OCKSÅ: OV: Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Smutsiga burar på Håkantorp Slakteri – smittorisk
LÄS OCKSÅ: 1 658 höns otjänligförklarade på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Hög dödlighet i transporter till Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri kommenterar transportdöda höns
LÄS OCKSÅ: 326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri kommenterar uppgifter om salmonella
LÄS OCKSÅ: Salmonella stoppar lansering av Håkantorp slakteri:s frysta ekologiska höns på ICA
LÄS OCKSÅ: Trots åtalsanmälningar och vite – äggbranschen fortsätter anlita Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten dömer ut vite mot Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Åtalsanmälan och vite mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med kvävda höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Frusna och döda höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med döda höns på skandalslakteri
Foto: Livsmedelsverket.